Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Techniek 4 toegepaste didactiek25157/1839/2021/1/55
Studiegids

Techniek 4 toegepaste didactiek

25157/1839/2021/1/55
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Techniek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy OT, Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen en digitale programma's aangepast aan technieklessen uitzoeken, onderzoeken en gebruiken in een les techniek rekening houdend met de verschillende leerplannen.
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie

Leerinhoud

Volgende inhouden komen aan bod: vakoverschrijdende eindtermen techniek voor tweede graad en de derde graad. In digitale didactiek oefen je online programma's voor het maken van tekeningen, blogs, evaluaties, tussentijdse evaluaties, instructiefilmpjes, maken van strips en het gebruik van digiborden.

Contractwerk en vormen van collaboratief leren komen aan bod zoals hoekenwerk, Clim methodiek en verschil tussen projectonderwijs en probleemgestuurd onderwijs.

In deze lessenreeks zit permanente evaluatie om je voortgang in het digitaal landschap te zien.  Je moet permanent aanwezig zijn in de les

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00De projectopdracht hernemen is mogelijk. De student dient ten laatste op de dag voor de zomerstop zelf contact op te nemen met de lector. Opdracht in te dienen op de dag van het schriftelijk examen.