Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Gezondheidsopvoeding 3 sociale wetenschappen31936/1839/2021/1/69
Studiegids

Gezondheidsopvoeding 3 sociale wetenschappen

31936/1839/2021/1/69
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Gezondheidsopvoeding 3 sociale wetenschappen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
beschrijven van de verschillende vormen van diversiteit in onze huidige samenleving.
beschrijven van het belang van een eigen identiteit in onze huidige samenleving
de rechten en plichten van jongeren en van de mens omschrijven.
voorstellen/advies geven i.v.m. omgaan met de verschillende vormen van identiteit en diversiteit in de samenleving.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
alle componenten van een verzorgde feesttafel uitwerken
de basisprincipes om kwaliteitsvol te werken verwoorden en hanteren in eenvoudige en complexe situaties
menselijk gedrag en leerprocessen waarnemen
kan de rol van menselijk gedrag koppelen aan de gehele gezondheid in een voorlichtingsmodel
kan de rol van geestelijke gezondheid koppelen aan de gehele gezondheid in een voorlichtingsmodel
kan de rol van sociaal-economische factoren, genetische factoren en groepsfactoren koppelen aan de gehele gezondheid in een voorlichtingsmodel
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
planmatig handelen , reflecteren en indien nodig verbetervoorstellen uiten en verantwoorden
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
zelfstandig optreden met als einddoel een verzorgd voorkomen bij de uitwerking en presentatie van een menu

Leerinhoud

Vanuit basiskaders uit de pedagogie, gedragswetenschappen, communicatiewetenschappen en de psychologie komen volgende processen aan bod.

- menselijk gedrag, menselijke interactie;

- de factoren die de menselijke interactie beïnvloeden;

- communicatietheorie ; 

- nature- en nurture discussie;

- Identiteit versus diversiteit ;

- de rechten en de verantwoordelijkheden van jongeren;

- verscheidene factoren die geestelijke gezondheid beïnvloeden koppelen aan voorlichtingsmodellen.

Vanuit kaders voor zorg en kwaliteit komen inhouden aan bod, gerelateerd aan het aangenaam ontvangen van gasten in een complexe situatie.

- theoretische achtergrond naar het ontvangen van gasten in al haar facetten en de vertaling hiervan naar leerlingen in het secundair onderwijs;

- uitwerken van een tafelstuk;

- een tafel verzorgen voor een feestmaaltijd ifv het menu met alle nodige elementen en details;

- uiterlijk verzorgd verschijnen en interageren met de te ontvangen gasten;

- aanbieden van dranken, gerechten en verzorgen van de tafeldienst in functie van de wensen van de gasten.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Ik, Jan en alleman 1Verplicht€ 18,71
Handboek Ik, Jan en alleman 2Verplicht€ 18,71
Handboek Sowieso 1Verplicht€ 16,50
Handboek Sowieso 3Verplicht€ 13,85
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
 • Omschrijving: Excursie: Nog niet gekend - hangt af van het aanbod. Kost afzonderlijk te betalen door de student.
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00Schriftelijk examen: 120'
Praktijkexamen Gezondheidsopvoeding: Examenmenu voor externe jury: 14u (opeenvolgende dagen)
Lokaal 05.001
Semester 2Vaardigheidstoets hands on45,00Praktijkexamen Gezondheidsopvoeding: 4u
Lokaal 05.001
Semester 2Vaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)5,00Praktijkexamen Gezondheidsopvoeding: Examenmenu voor externe jury: 14u (opeenvolgende dagen) Lokaal 05.001
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Praktijkexamen Gezondheidsopvoeding : 4u Lokaal 05.001
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk examen: 120'
Praktijkexamen Gezondheidsopvoeding: 4u