Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Gezondheidsopvoeding 3 toegepaste didactiek31937/1839/2021/1/06
Studiegids

Gezondheidsopvoeding 3 toegepaste didactiek

31937/1839/2021/1/06
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vermeiren Kristel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
kan receptfiches en werkfiches opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks) (perspectiefneming)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
kan een theoretische les opbouwen (met verschillende didactische werkvormen) aangepast aan de noden van de studierichtingen binnen het domein Maatschappij & welzijn voor 1ste en 2e graad
kan een praktische les opbouwen (met verschillende didactische werkvormen) aangepast aan de noden van de studierichtingen binnen het domein Maatschappij & welzijn voor de 1ste en 2de graad
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan specifieke voorbereidingstaken voor een praktijkles achterhalen, plannen en organiseren
kan zich bij het opstellen van evaluatiecriteria inleven in de verschillende aspecten bij een praktijkoefening (verbeeldingskracht)

Studiematerialen (lijst)

Grijze of donkerblauwe voorbinderVerplicht€ 25,00
Witte mantelschort met logo van de school en wit haarnetjeVerplicht€ 40,00
StudiewijzerVerplicht
De Taxonomie van Bloom in de klasAanbevolen€ 22,50
 • Auteur: Eef Rombaut, Tine Van Severen, Ingrid Molein
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)40,00permanent
Semester 1Kennistoets60,00digitaal
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets70,00digitaal
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00De projectopdracht is herneembaar. Voorwaarden zie de alg. instructie.