Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Gezondheidsopvoeding 4 Gezondheid en preventie31938/1839/2021/1/40
Studiegids

Gezondheidsopvoeding 4 Gezondheid en preventie

31938/1839/2021/1/40
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Gezondheidsopvoeding
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Gezondheidsopvoeding 4 Gezondheid en preventie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 85,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de basisprincipes uit de gezondheidszorg kunnen omschrijven en beschrijven
de basisprincipes uit de gezondheidszorg toepassen
het verschil tussen groot-en kleinhuishouding verwoorden en hanteren
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
Kan de functies van het hart-en vaatstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het ademhalingsstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het spierstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het skelet bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het zenuwstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het lymfestelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van de spijsvertering bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het endocriene stelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van de urinewegen bespreken en haar rol binnen de gezondheid
Kan de functies van het voortplantingsstelsel bespreken en haar rol binnen de gezondheid
kan een aantal gezondheidsrisico's formuleren bij elk lichaamsstelsel en kaderen binnen een voorlichtingsmodel ( Grondhouding Perspectiefneming)
kan de preventieve en curatieve maatregelen bij gezondheidsrisico's formuleren en kaderen binnen een voorlichtingsmodel (Grondhouding open houding)
kan een decoratieve en functionele werkvorm uitwerken in halfharde of harde materialen met het oog op veiligheid, onderhoudscomfort en functie
kan de basisprincipes voor onderhoud van harde en halfharde materialen verwoorden en toepassen

Leerinhoud

- Gezondheidsvoorlichtingsmodellen en het belang van de gezondheidsvoorlichting.

- Organisatie van de Westerse gezondheidszorg aan de hand van modellen.

- Curatieve en preventieve gezondheidszorg.

- De lichaamsstelsels, hun onderlinge verbanden en de functie binnen de gezondheidsinstandhouding.

- De verwerking van bovenstaande aspecten in toegepaste werkvormen.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Gezond en wel 1Verplicht€ 18,87
Handboek Gezond en wel 2Verplicht€ 18,87
Naslagwerk observeren en herkennen van aandoeningenVerplicht
 • Auteur: Ria Hofkens e.a.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
 • Omschrijving: Excursie: Nog niet gekend - hangt af van het aanbod. Kost afzonderlijk te betalen door de student.
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00schriftelijk (120')
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)25,00schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk (120')