Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 3 structuren, vectorrekening, driehoeksmeting25104/1839/2021/1/96
Studiegids

Wiskunde 3 structuren, vectorrekening, driehoeksmeting

25104/1839/2021/1/96
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 144,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van Wiskunde1 logica, verzamelingenleer en getallenleer én Wiskunde 2 meetkunde

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan aanduiden waarom de axiomatische opbouw ongeschikt is voor het middelbaar onderwijs
kan bij het oplossen van wiskundige problemen functioneel gebruik maken van ICT
kan de driehoeksmeting in concrete situaties toepassen
kan de elementaire groepentheorie correct verwoorden en toepassen
kan de goniometrische getallen sinus, cosinus en tangens van een hoek als de verhoudingen van zijden van een rechthoekige driehoek
kan de structuur van de natuurlijke en reële getallen beschrijven en kan het onderscheid tussen beide duiden
kan het begrip vector, vectoroptelling en scalair product definiëren en toepassen
kan problemen oplossen die kunnen vertaald worden naar een vergelijking of ongelijkheid van de tweede graad
kan rekenen met veeltermen (inclusief vergelijkingen)
kan verwoorden hoe de meetkunde is opgebouwd op basis van axioma's

Leerinhoud

Algebra: Wiskundige structuren: groepen, De verzameling der reële getallen, Veeltermen
Meetkunde: Axiomatische meetkunde, Vectoren, Het scalair product
Driehoeksmeting: Rechthoekige driehoekenStudiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Wiskunde 3 structuren, vectorrekening, driehoeksmetingVerplicht€ 10,00
  • Auteur: Ad Meskens
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Handboek middelbaar onderwijs (titel te bepalen) deel meetkunde (ca. 25 euro) en deel algebra (ca. 25 euro)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen108,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00schriftelijk examen 180'. Men dient 12/20 te behalen om te slagen. Punten worden herleid volgens 10/12(behaalde punten) voor punten kleiner dan of gelijk aan 12, voor punten hoger dan 14 wordt lineair geïnterpoleerd tussen (12,10) en (19,20).
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen 180'. Men dient 12/20 te behalen om te slagen. Punten worden herleid volgens 10/12(behaalde punten) voor punten kleiner dan of gelijk aan 12, voor punten hoger dan 14 wordt lineair geïnterpoleerd tussen (12,10) en (19,20).