Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 3 toegepaste didactiek25103/1839/2021/1/62
Studiegids

Wiskunde 3 toegepaste didactiek

25103/1839/2021/1/62
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 60,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan een correct wiskundig taalgebruik, mondeling en schriftelijk, in woorden en symbolen hanteren en motiveren
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan geogebra gebruiken bij het aanleren van leerstof wiskunde 1ste graad
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan een wiskunde les voorbereiden, rekening houdend met didactische methoden en technieken uit vorig en dit semester
kan een wiskundeles correct structureren
kan nieuwe leerstof (begrippen, regels en eigenschappen) op de juiste manier aanbrengen
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen

Leerinhoud

Zie eindcompetenties

* Problem solving

* Werkvormen in de wiskunde

* Evaluatie in de wiskunde

* VOETen in de wiskunde

* Taal en wiskunde

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
  • Omschrijving: Mogelijke uitstap naar Nederland: bezoek middelbare school.
    Kostprijs ca. 20/30 euro: deze kan variëren in functie van de groepssamenstelling (prijs openbaar vervoer).
Werktijd buiten de contacturen42,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00meerdere opdrachten op basis van leerstof tijdens contactmomenten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00meerdere opdrachten op basis van leerstof tijdens contactmomenten