Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 4 algebra, analytische meetkunde, goniometrie25106/1839/2021/1/67
Studiegids

Wiskunde 4 algebra, analytische meetkunde, goniometrie

25106/1839/2021/1/67
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 72,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Eindcompetenties van Wiskunde 1 logica, verzamelingenleer en getallenleer én Wiskunde 2 Meetkunde

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de basisbewerkingen op matrices toepassen (optioneel)
kan de elementaire studie van functies verwoorden
kan de formules die een verband leggen tussen zijden en hoeken in een willekeurige driehoek verwoorden en bewijzen
kan de principes van de cartesische meetkunde van de tweede graad middelbaar onderwijs verwoorden en toepassen
kan de theorie van willekeurige driehoeken toepassen in vraagstukken en concrete situaties
kan de uitbreiding van het de goniometrische getalbegrip duiden en verduidelijken door gebruik te maken van de goniometrische cirkel
kan rekenen met veeltermbreuken (inclusief vergelijkingen)
kan stelsels (lineair en niet-lineair; volledig en onvolledig, zonder en met parameter) oplossen door efficiënt te kiezen tussen de substitutiemethode, de combinatiemethode en de regel van Cramer.

Leerinhoud

Veeltermbreuken, Stelsels vergelijkingen, De rechte , Functies en grafieken, Matrices (optioneel), Oplossen van willekeurige driehoeken

Studiematerialen (lijst)

Cursus Wiskunde 4 Algebra, analytische meetkunde, goniometrieVerplicht€ 10,00
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets80,00schriftelijk examen 150'
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen 150'