Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Wiskunde 4 toegepaste didactiek25105/1839/2021/1/33
Studiegids

Wiskunde 4 toegepaste didactiek

25105/1839/2021/1/33
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Wiskunde
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Meskens Ad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
kan wiskundelessen uitwerken voor de B-stroom en voor integratie in PAV-dossiers

Leerinhoud

zie eindcompetenties

* Differentiëren in/met vraagstukken

* Wiskunde in de B_stroom

* Wiskunde in TLO, CVO, ....

* ICT in de wiskunde

* Het activerende directe instructiemodel

* Taal en wiskunde


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges17,00 uren
Practicum en/of oefeningen5,00 uren
  • Omschrijving: Mogelijke uitstap naar Nederland: bezoek middelbare school.
    Kostprijs ca. 20/30 euro: deze kan variëren in functie van de groepssamenstelling (prijs openbaar vervoer).
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00meerdere opdrachten op basis van theorie tijdens contactmomenten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00meerdere opdrachten op basis van theorie tijdens contactmomenten