Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PAV 1 methodiek34475/1839/2021/1/65
Studiegids

PAV 1 methodiek

34475/1839/2021/1/65
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als PAV 1 methodiek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 25,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
Formuleert doelgerichte en heldere vragen.
Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert mondeling en schriftelijk een heldere en correcte taal.
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Hanteert en beoordeelt lesmateriaal inzake actuele wereldproblemen.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Situeert geschiedenis en actualiteit binnen het vak PAV en past deze kennis toe.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Zet beelden gericht in als leermiddel.
Hanteert en beoordeelt lesmateriaal inzake geschiedenis en actualiteit
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Toont kennis van de OVUR-methode en kan deze kennis toepassen al dan niet mbv ICT.
Benut oral history en erfgoed als methodiek om PAV-eindtermen te realiseren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Ordent gegevens en synthetiseert ze tot een samenhangend geheel.

Leerinhoud

Binnen PAV I Methodiek vertrekken we vanuit de twee andere PAV olods. We bouwen ondersteunende kennis en vaardigheden op inzake geschiedenis en actualiteit binnen PAV,  de OVUR-methode en werken met beelden, al dan niet gekoppeld aan ICT.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands off100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.