Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PAV 2 vakinhoud34481/1839/2021/1/75
Studiegids

PAV 2 vakinhoud

34481/1839/2021/1/75
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als PAV 2 vakinhoud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Witte Nele, Roman Ruben
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert mondeling en schriftelijk een heldere en correcte taal.
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Volgt en toont kennis van de (vakgebonden) binnen- en buitenlandse actualiteit.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Situeert functionele rekenvaardigheden binnen het vak PAV en past deze kennis toe.
Toont de nodige kennis en vaardigheden inzake functioneel rekenen binnen PAV.
Hanteert en beoordeelt lesmateriaal inzake functionele rekenvaardigheden.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Gebruikt de ijsbergmetafoor als didactisch kader voor het ontwerpen van een krachtige, functionele wiskundige leeromgeving.
Hanteert adequate heuristieken m.b.t. PAV-rekenvaardigheden.
Werkt vakgebonden leermateriaal- of activiteiten uit
Omschrijft het didactisch kader en didactische achtergronden voor rekenvaardigheden binnen het vak PAV en past deze kennis toe.

Leerinhoud

In het olod staan functionele rekenvaardigheden centraal. Doel is het opbouwen en verwerven van de nodige achtergrondkennis om als toekomstig leraar PAV de eindtermen correct en volledig in te vullen. 


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets70,00schriftelijk examen 120 minuten
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00
Tweede examenperiodeKennistoets70,00schriftelijk examen 120 minuten

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”