Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PAV 3 toegepaste didactiek28048/1839/2021/1/88
Studiegids

PAV 3 toegepaste didactiek

28048/1839/2021/1/88
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Project Algemene Vakken
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Project Algemene Vakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Witte Nele, Heyrman Rita, Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Hanteert een gerichte didactiek bij het aanbrengen en consolideren van schooltaalwoorden in de PAV-les.
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Beoordeelt PAV-lesmateriaal vanuit de principes van taalgericht vakonderwijs.

Leerinhoud

In dit olod leren we taalgericht vakonderwijs concreet toe te passen en didactisch materiaal correct op te stellen. We leren verschillende didactische werkvormen doelgericht in te zetten in een lesontwerp en werkvormen te selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen. We zoomen in op de structuur van de vakoverschrijdende eindtermen en leren die realiseren in een lesontwerp. We ontdekken en benoemen de basisprincipes van evaluatie en concretiseren die in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks) PAV.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Hoogeveen., P., en Winkels., J, Het didactisch werkvormenboek, variatie en differentiatie in de praktijk, Koninklijke Van Gorcum b.v. , 39,50 euro

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00schriftelijk examen 120 minuten
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)30,00
Tweede examenperiodeKennistoets70,00schriftelijk examen 120 minuten

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.