Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PAV 3 vakinhoud28047/1839/2021/1/54
Studiegids

PAV 3 vakinhoud

28047/1839/2021/1/54
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als PAV 3 vakinhoud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Schoenmakers Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Volgt en toont kennis van de binnen- en buitenlands (vakgebonden) actualiteit.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Breidt woordenschat uit in functie van het werken rond schooltaal binnen PAV.
Kan zowel schriftelijk als mondeling correct en helder communiceren in algemeen Nederlands.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Toont de vereiste kennis en vaardigheden inzake de PAV-eindtermen rond vinden en selecteren van informatie.
Toont de vereiste kennis en vaardigheden inzake functionele leesvaardigheid binnen PAV .
Toont de vereiste kennis en vaardigheden inzake functionele luistervaardigheid binnen PAV .
Toont de vereiste kennis en vaardigheden inzake functionele schrijfvaardigheid binnen PAV .
Toont de vereiste kennis en vaardigheden inzake functionele spreekvaardigheid binnen PAV .
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Werkt vakgebonden leermateriaal- of activiteiten uit

Leerinhoud

In dit olod blijven we de actualiteit volgen en verdiepen we ons in de taalvaardigheden zoals die binnen PAV aan de orde zijn: spreek- en schrijfvaardigheid, lees- en luistervaardigheid in functionele en levensechte contexten.

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving OFVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Actief met taal: didactische werkvormen voro het talenonderwijsVerplicht€ 27,00
 • Auteur: Dieuwke de Coole en Anja Valk
PAV - atelier M - Verslaving - leerwerkboekVerplicht€ 8,45
 • Auteur: Maarten de Beucker

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Van Opstal, L., en Chlarie, M., De Basis, Nederlands voor de lagere school, ACCO, 24,60 euro
De Breucker, M., en Rosius, H., PAV Vaardig praktisch inspiratieboek, de Boeck, 48,50 euro

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen114,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets50,00schriftelijk examen 120 minuten
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)50,00
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen 120 minuten

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.