Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PAV 4 vakinhoud28049/1839/2021/1/25
Studiegids

PAV 4 vakinhoud

28049/1839/2021/1/25
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Project Algemene Vakken
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als PAV 4 vakinhoud
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Elsen Greet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 10,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Volgt en toont kennis van de (vakgebonden) binnen- en buitenlandse actualiteit.

Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in Standaardnederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Breidt woordenschat uit in functie van het werken rond schooltaal binnen PAV.
Hanteert het vakgebonden begrippenkader correct.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Kan de organisatie van en besluitvorming binnen (inter)nationale structuren en organisaties weergeven.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Kan actuele wereldproblemen vertalen naar PAV- leerinhouden en lesmateriaal.
Hanteert mensenrechten als overkoepelend kader bij het analyseren van wereldproblemen.
Onderzoekt en omschrijft actuele wereldproblemen en situeert ze in socialiteit, tijd en ruimte

Leerinhoud

In dit olod blijven we de actualiteit volgen en bestuderen we actuele wereldproblemen, al dan niet gekoppeld aan de werking van en besluitvorming binnen (inter)nationale organisaties en structuren.


Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving OFVerplicht
StudiewijzerVerplicht
PAVaardig - werkwijzers voor PAVVerplicht€ 23,00
 • Auteur: de Beucker, M., Rosius, H.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets75,00mondeling examen - 15' per student
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)25,00
Tweede examenperiodeKennistoets75,00mondeling examen - 15' per student

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.