Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
PAV 4 toegepaste didactiek28050/1839/2021/1/59
Studiegids

PAV 4 toegepaste didactiek

28050/1839/2021/1/59
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Project Algemene Vakken
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Project Algemene Vakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Witte Nele, Roman Ruben
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie
Kan lesmateriaal selecteren of opstellen om gedifferentieerd te remediëren.
Omschrijft het verband tussen de principes van samenwerkend leren en de eindtermen PAV en past deze kennis toe.

Leerinhoud

We leren complexe werkvormen uitwerken voor een les(senreeks), ontdekken principes en werkwijzen van differentiatie en leren
eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in een les. We bouwen inzicht op in enkele complexe werkvormen en relateren die aan de principes van differentiatie. We leren digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de PAV-didactiek.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Hoogeveen., P., en Winkels., J, Het didactisch werkvormenboek, variatie en differentiatie in de praktijk, Koninklijke Van Gorcum b.v. , 39,50 euro
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)40,00
Semester 2Kennistoets60,00schriftelijk examen 120 minuten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00schriftelijk examen 120 minuten
Tweede examenperiodeKennistoets permanent (Permanente evaluatie)40,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.