Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 1 Het leven van de profeet Mohammed28666/1839/2021/1/51
Studiegids

Islamitische godsdienst 1 Het leven van de profeet Mohammed

28666/1839/2021/1/51
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
kan met moslims en niet-moslims van diverse achtergronden over genoemde feiten en ontwikkelingen en hun betekenis voor moslims spreken.
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
beheerst de relevante historische gegevens voor en na de opkomst van de islam en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
kan de belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de islam en de islamitische gemeenschap in de periode van de profeet noemen, in onderling verband plaatsen en de betekenis ervan voor de islam in latere tijden aangeven.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de relevante historische gegevens voor en na de opkomst van de islam en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
kan de betekenis van enkele belangrijke feiten en ontwikkelingen uit de genoemde periode voor zichzelf aangeven.
situeert hermeneutisch de historische gegevens van het leven van de Profeet voor en na de emigratie naar Medina en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan enkele verschillen van mening over en duiding van genoemde feiten en ontwikkelingen onder moslims zowel als niet-moslims, en de factoren waardoor dergelijke verschillen van mening en uitleg ontstaan zijn, noemen.
kan vakliteratuur i.v.m. de geschiedenis van de levensloop van de profeet Mohammed raadplegen, voorstellen en bespreken.

Leerinhoud

De belangrijkste feiten en ontwikkelingen tijdens het leven van de profeet Mohamed worden bestudeerd. De periode voor en tijdens de openbaring worden extra belicht. Verder worden de voorbeeldige gedragingen uit het leven van de profeet als richtingswijzers genomen en geprojecteerd in de hedendaagse maatschappij. Op die manier worden de lokale en universele dimensie van het gedrag van de profeet Mohamed gecontextualiseerd. Controversiële gebeurtenissen uit zijn leven, waaronder polygamie en het huwelijk met Aicha worden tijdens de colleges besproken.

Studiematerialen (lijst)

Powerpoint-presentatiesVerplicht
StudiewijzerVerplicht
In de voetstappen van de profeet – Lessen uit het leven van MohammedVerplicht€ 29,90
 • Auteur: Tariq Ramadan
Biografie van de Profeet Mohammed, het zegel der profeetschapAanbevolen€ 20,00
 • Auteur: Safi al-Rahman al- Mubarakfuri
Het leven van de profeet Mohammed (vrede zij met hem).Aanbevolen€ 22,50
 • Auteur: Ahajjaj Jamal

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Ahajjaj, J. (2012). Het leven van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Den Haag: Stichting as-Soennah.


al-Mubarakpuri, S. (2006). Biografie van de Profeet Mohammed, het zegel der profeetschap. Delft: Uitgeverij Noer.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets70,00Schriftelijk examen 120 min.Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode. "Islamitische godsdienst 1 het leven van de profeet Mohammed" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Semester 1Portfolio20,00Schriftelijk.Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodePortfolio20,00Schriftelijk.Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen 120 min.Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode. "Islamitische godsdienst 1 het leven van de profeet Mohammed" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.