Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 1 Islamitische geschiedenis en cultuur28667/1839/2021/1/85
Studiegids

Islamitische godsdienst 1 Islamitische geschiedenis en cultuur

28667/1839/2021/1/85
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Islamitische godsdienst 1 Islamitische geschiedenis en cultuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
beheerst de relevante historische gegevens voor en na de opkomst van de islam en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
kan de belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de islam en de islamitische gemeenschap in de periode van vier kaliefen noemen, in onderling verband plaatsen en de betekenis ervan voor de islam in latere tijden aangeven; de betekenis van enkele belangrijke feiten en ontwikkelingen uit de genoemde periode voor zichzelf aangeven.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de relevante historische gegevens voor en na de opkomst van de islam en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
situeert deze historische gegevens in een interconfessionele context.
situeert hermeneutisch de historische gegevens van de geschiedenis van de moslims na de rechtgeleide kaliefen tot op heden en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
situeert hermeneutisch de historische gegevens van de periode van de Omayyâden en de Abbasîden en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen .
situeert hermeneutisch de historische gegevens van de vier kaliefen voor en na de emigratie naar Medina en na de dood van de Profeet en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.

Leerinhoud

De studenten bestuderen de historische context vanaf de rechtgeleide kaliefen tot het einde van de Abassiden. Daarnaast krijgen de studenten een overzicht van de bestaande levensbeschouwingen wereldwijd, en er wordt gezocht naar gemeenschappelijke waarden om interlevensbeschouweljke dialoog te versterken. Verder bestudeert men de invloeden van godsdienst op cultuur en vice versa. Tot slot wordt de relatie tussen geloof en wetenschap belicht met respect voor ieders domein.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Biografie van de rechtgeleiden KaliefenAanbevolen€ 15,00
 • Auteur: T.M Aboe As-Su’Ood en N. Kamal Ed-din
Islam, geschiedenis van een wereldgodsdienstAanbevolen€ 15,00
 • Auteur: Karen Armstrong

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Armstrong, K. (2015). Islam, geschiedenis van een wereldgodsdienst. Amsterdam/Antwerpen: De Bezige Bij.

Aboe As-Su’Ood, T.M., Kamal Ed-din, N., et al. (2005). Biografie van de rechtgeleiden Kaliefen. Delft: Noer.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00Schriftelijk examen 120 min.

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"Islamitische godsdienst 1 Islamitische geschiedenis en cultuur" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Semester 1Kennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Werkstuk en presentatie.
Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode, zonder de presentatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio20,00Schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen van 120 min.