Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Professioneel ontwikkelen 2 profiel A32713/1836/2021/1/27
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 2 profiel A

32713/1836/2021/1/27
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject) als Professioneel ontwikkelen 2 profiel A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, De Feyter Patrice, Faes Eva, Hegge Miet, Luyckx Kato, Rosseel Tom, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - constructief samenwerken
gaat interacties aan vanuit een ethisch-deontologisch karakter
Interactie - taal ontwikkelen
formuleert zijn gedachten helder en nauwkeurig
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
handelt pedagogisch vanuit een ethisch-deonthologisch kader
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
handelt didactisch vanuit een ethisch-deonthologisch kader
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
selecteert uit aangeboden bronnen relevante elementen voor de eigen onderwijspraktijk en motiveert zijn keuze
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
transfereert geselecteerde informatie naar de eigen onderwijspraktijk
stelt een persoonlijk actieplan op gericht op zijn professionele ontwikkeling

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus en leersituaties via de digitale leeromgeving.Verplicht
Portfolio via de digitale leeromgevingVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen67,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00

Toetsing (tekst)

70% aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd zijn. Bij gewettigde afwezigheid is een vervangtaak mogelijk.
Bij onwettige afwezigheden die meer dan 30% bedragen kan de student niet deelnemen aan de evaluatie.