Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Professioneel ontwikkelen 1 profiel B32714/1838/2021/1/47
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 1 profiel B

32714/1838/2021/1/47
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Professioneel ontwikkelen 1 profiel B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Van Mol Marijn
Andere co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dierickx Eva, Geeraerts Annelies, Hegge Miet, Janssen Roel, Pycke Lies, Rosseel Tom, Vercauteren Lieven, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester) of 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - diversiteit hanteren
maakt het mensenrechtenperspectief bespreekbaar
neemt constructief deel aan het debat omtrent actuele ontwikkelingen over mensenrechten
Interactie - inspirerend coachen
geeft bij het ontvangen van feedback blijk van een actieve luisterhouding
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
geeft aan wat hij nodig heeft om reflectie mogelijk te maken
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit
stelt zich kritisch-constructief op ten aanzien van relevante maatschappelijk-culturele thema's
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
geeft een eigen constructieve invulling aan zijn maatschappelijke rol als leraar
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus en leersituaties via de digitale leeromgeving.Verplicht
Portfolio via de digitale leeromgevingVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen134,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00

Toetsing (tekst)

70% aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd zijn. Bij gewettigde afwezigheid is een vervangtaak mogelijk.
Bij onwettige afwezigheden die meer dan 30% bedragen kan de student niet deelnemen aan de evaluatie.