Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Schoolbeleid32717/1838/2021/1/52
Studiegids

Schoolbeleid

32717/1838/2021/1/52
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Schoolbeleid
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2 of Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
faciliteert ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op klas- en schoolniveau
handelt vanuit het pedagogisch project van de school
neemt deel aan het schoolgebeuren
werkt samen met de leerlingen om het onderwijs- en schoolgebeuren vorm te geven
Interactie - diversiteit hanteren
zet acties op in functie van een positief schoolklimaat voor alle betrokkenen
Zelfontwikkeling - kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over de cultuur en waarden binnen een school
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
doet voorstellen om de kwaliteit van de school als organisatie te verbeteren in functie van de ontwikkeling van de leerling
toetst het beleid van de school af aan een gegeven referentiekader

Leerinhoud

In 'Schoolbeleid' zal je praktijkgericht werken. Je leert hoe breed je kan worden ingezet als personeelslid van een school. Je gaat nadenken over ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie, hoe je een positief schoolklimaat kan bevorderen en creƫren, hoe je het pedagogisch project van een school kan bekijken en hoe je daarmee aan de slag kan gaan.

Je gaat als 'virtueel' personeelslid aan de slag om aan een beleidsactie van een school te werken, door middel van verschillende opdrachten. Daarbij krijg je info vanuit de 'werkvloer' (van een leerkracht of directielid, van iemand die mee werkt aan ouderparticipatie op school, ...) waardoor je meer achtergrondinformatie krijgt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00