Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leerlingen coachen32718/1838/2021/1/86
Studiegids

Leerlingen coachen

32718/1838/2021/1/86
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Na dit Olod ben je in staat leerlingen, door middel van de juiste coachingsvaardigheden, te begeleiden in oplossingsgericht denken/handelen.

Onderwijsorganisatie (tekst)

zie studiewijzer

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie - diversiteit hanteren
analyseert gedrag van leerlingen vanuit verschillende referentiekaders en gaat er constructief mee om
Interactie - inspirerend coachen
begeleidt leerlingen, door middel van de juiste coachingsvaardigheden, in oplossingsgericht denken/handelen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen
creƫert coachingsmomenten in functie van de leerlingenbehoefte
gebruikt coachingsvaardigheden die leerlingen in hun kracht versterken
neemt een open luisterhouding aan
zet krachten van leerlingen bewust in
Interactie - taal ontwikkelen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen leerlingen

Leerinhoud

In dit Olod maak je onder andere kennis met coöperatieve leerstrategieën zodat je deze bewust kan inzetten om positieve interactie tussen leerlingen te bevorderen.
Je oefent met vaardigheden uit kaders zoals:
- Appreciative Inquiry
- Oplossingsgericht werken
- Inspirerend Coachen (J. Clement)

zodat je deze kan toepassen in je interacties met leerlingen.

Verdere thema's:

Enthousiasme - Oplossingsgedrevenheid - Kritiek geven en ontvangen - Coachen naar lef - Inspirerend adviseren - Omgaan met kwaadheid - Constructief conflict stimuleren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on40,00
Semester 1Reflectieopdracht60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on40,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht60,00