Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Leraar in interactie32719/1838/2021/1/23
Studiegids

Leraar in interactie

32719/1838/2021/1/23
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Leraar in interactie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Faes Eva
Andere co-titularis(sen): Froyen Brenda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
communiceert verbindend
Interactie - diversiteit hanteren
stemt zijn communicatiestijl af op de context
Interactie - inspirerend coachen
neemt een open luisterhouding aan
Interactie - taal ontwikkelen
hanteert een gepast register in functie van communicatiedoel en gesprekspartners
handelt taalsensitief in de klas en het bredere schoolgebeuren
verzorgt schriftelijke communicatie

Leerinhoud

- Verbindende communicatietechnieken

- meertaligheid

- taalsensitief lesgeven

- schriftelijke communicatie met anderstalige ouders

Studiematerialen (lijst)

Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
Verbindende Communicatie werktAanbevolen€ 29,90
  • Auteur: Tielemans Erwin

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets hands on100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00