Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Professioneel ontwikkelen 5-6 profiel C32724/1838/2021/1/96
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 5-6 profiel C

32724/1838/2021/1/96
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs (flextraject)
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs (flextraject) als Professioneel ontwikkelen 5-6 profiel C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Van Mol Marijn
Andere co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Craen Britt, De Feyter Patrice, Dierickx Eva, Geeraerts Annelies, Hegge Miet, Janssen Roel, Pycke Lies, Rosseel Tom, Vercauteren Lieven, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (Academiejaar) of 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 225,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat interacties aan vanuit een ethisch-deontologisch karakter
neemt zijn rol als leraar op vanuit een inclusieve visie op zorg
Interactie - taal ontwikkelen
formuleert zijn gedachten helder en nauwkeurig
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van zijn professionele ontwikkeling
Interactie - welbevinden en betrokkenheid verhogen
handelt pedagogisch vanuit een ethisch-deonthologisch kader
Leerbevordering - talentgericht differentiëren
handelt didactisch vanuit een ethisch-deonthologisch kader
Zelfontwikkeling - onderzoekend handelen
neemt een genuanceerd standpunt in tav het Vlaamse onderwijssysteem vanuit een inclusieve visie
Zelfontwikkeling - planmatig handelen
stelt een persoonlijk actieplan op gericht op zijn professionele ontwikkeling
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus en leersituaties via de digitale leeromgeving.Verplicht
Portfolio via de digitale leeromgevingVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen201,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio50,00
AcademiejaarProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio50,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00

Toetsing (tekst)

70% aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd zijn. Bij gewettigde afwezigheid is een vervangtaak mogelijk.
Bij onwettige afwezigheden die meer dan 30% bedragen kan de student niet deelnemen aan de evaluatie.