Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Cartografie 533897/1931/2021/1/42
Studiegids

Cartografie 5

33897/1931/2021/1/42
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Bens Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Wie lid was van een jeugdvereniging, ooit aan een dropping deelnam of gewoon houdt van een stevige wandeling met een kaart in de hand, heeft waarschijnlijk al eens gebruik gemaakt van een topografische kaart om de weg uit te stippelen. In dit olod gaan we dieper in op de verschillende stappen om deze kaarten te maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan begrippen ivm algemene geodesie, vorm van de aarde en plaatsbepaling, beschrijven en theoretisch en rekenkundig verklaren.
De student kan de belangrijkste mondiale referentiesystemen beschrijven
De student kan de geschiedenis van de cartografie beschrijven
De student kan de stellingen van kaartvervormingen opstellen en afleiden
De student kan de verschillende projectiesystemen modelleren
De student kan relevante berekeningen op een bol in een sferisch en geografisch coordinatentelsel maken in verschillende eenheden waarin hoeken kunnen worden uitgedrukt.
De student kan uitleggen hoe een topografische kaart wordt opgemaakt

Leerinhoud

* Bespreking van de verschillende soorten kaarten
* De geschiedenis van de cartografie (ev. Uitstap Mercatormuseum)
* Basis boldriehoeksmeetkunde
* Opmaak van de topografische basiskaart
* Vervormingsleer: stelling van Tissot, meetkundige eigenschappen van een kaartprojectiesysteem
* Overzicht van een aantal projectiesystemen en globale referentiesystemen
* Opstellen van voorwaartse en achterwaartse formules van enkele projecties
* Kaartgeneralisatie
 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op elektronisch leerplatform.

Inhoud bezoek aan Mercatormuseum

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK:
- De Maeyer, P.. Inleiding tot de cartografie. Gent: Academiapress.
- Depuydt, F.. Van Mercator tot computerkaart. Turnhout: Brepols.
- Inleiding tot de fotogrammetrie ten behoeve van cartografen. Brussel: N.G.I.


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Werkplekleren en/of stage2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)