Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Topometrie 230614/1931/2021/1/67
Studiegids

Topometrie 2

30614/1931/2021/1/67
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verschueren Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Topometrie 2 behandelt een aantal basis meet- en rekentechnieken die in de landmeetkunde gebruikt worden om punten ruimtelijk te situeren in een lokaal of nationaal referentiesysteem.
De verzamelde meetdata worden met deze rekentechnieken omgezet naar X,Y, Z-coördinaten en vervolgens kunnen omtrekmaten, oppervlaktes en volumes berekend worden.
Deze cursus is de inleiding naar meer complexe landmeetkundige rekentechnieken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan landmeetkundige basismeettechnieken manueel, met topografische software en met behulp van een rekenblad uitrekenen en vereffenen.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de basisbegrippen van een referentiestelsel (lokaal algemeen) beschrijven.
De student kan de gemeten afstand kritisch bekijken en naargelang de vereiste nauwkeurigheid verschillende correcties toepassen.
De student kan de landmeetkundige basismeettechnieken met hun toepassingsgebied uitleggen.
De student kan de maatvoering voor de verscheidene uitzetmethoden berekenen.
De student kan meetgegevens verwerken - lokaal of in een opgelegd referentiestelsel.
De student kan van een terrein manueel volumeberekeningen uitvoeren via de aangeleerde methoden.
De student kan de basisbegrippen en het tot stand komen van de nationale referentiestelsels (Lambert72, Lambert08, TAW) schetsen.
De student kan de foutbronnen bij een voorwaartse insnijding schetsen en manieren opsommen om deze in de praktijk weg te werken of tot een minimum te herleiden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Nathanson, J. - Lanzafama, M.T. - Kissam, P. (2011). Surveying fundamentals and practices (6e ed.). New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson.

Zondag, N. (1997). Bouwmeten 2-3 (1e ed.). Houtven, Nederland: EPN

Kavanagh B. - Slattery D. (2015). Surveying with construction applications (8e ed.). Essex, England: Pearson

Zondag, N. (1999). Landmeten 2 (1e ed.). Houtven, Nederland: Pearson

Bannister, A. - Raymond, S. - Baker, R. (1998). Surveying (7e ed.). Essex, England: Pearson

Kevenagh, B. - Mastin, T. (2014). Surveying Principles and applications (9e ed.). Essex, England: Pearson

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)