Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Landmeetinstrumenten 230615/1931/2021/1/04
Studiegids

Landmeetinstrumenten 2

30615/1931/2021/1/04
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verschueren Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het instrumentarium en de meettechnieken van de landmeter zijn de laatste decennia sterk geëvolueerd. Technologische innovaties hebben geleid tot de modernisering van bestaande apparatuur en de ontwikkeling van nieuwe toestellen en toepassingen.
Landmeetinstrumenten 2 behandelt het basisinstrumentarium van de landmeter en beschrijft de werking en de achterliggende principes van de instrumenten voor hoekmeting, afstandsmeting en GNSS-plaatsbepaling met aandacht voor instrumentele fouten en de omgevingsfactoren die de meetresultaten kunnen beïnvloeden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig landmeetkundige meettechnieken - met aandacht voor precisie, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - selecteren en toepassen en verwerken van de meetgegevens. Informatie verzamelen, interpreteren en verwerken met behulp van landinformatiesystemen en geografische informatiesystemen. De terreingegevens numeriek en grafisch verwerken en juridisch en administratief refereren.
De student kan de anatomie, de algemene werking en het gebruik van het landmeetkundig instrumentarium uitleggen.
De student kan de instrumentele fouten van landmeetkundige instrumenten definiƫren en kent de gepaste meettechnieken / methoden om deze fouten te elimineren.
De student kan elementaire begrippen van de golftheorie uitleggen.
De student kan het werkingsprincipe van enkele niet-klassieke meettechnieken uitleggen.
De student kan schetsen hoe de verwerking van meetgegevens verloopt bij enkele van de niet-klassieke meettechnieken.
De student kan uitleggen hoe satellietplaatsbepaling (GNSS) werkt en gebruikt kan worden

Leerinhoud

1. KLEIN MEETMATERIAAL

- Materialiseren van punten

- Verticaal - Horizontaal


2. METEN VAN HOEKEN – RICHTINGEN

- De Theodoliet - Algemeenheden

- De anatomie van de theodoliet

- De instrumentele fouten van een theodoliet

- Elektronische theodoliet en totaalstation

- Gyrotheodoliet


3. METEN VAN AFSTANDEN

- Directe afstandmeter

- Elektronische afstandmeting


4. SATELLIETPLAATSBEPALING

- Global Positioning System - GPS

- Foutenbronnen bij GPS

- Plaatsbepaling bij GPS

- Lineaire combinaties van Fasewaarneming

- Methoden van plaatsbepaling


5. MACHINESTURING


6. GROUND PENETRATING RADAR

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

GPS for Land Surveyors - Auteur: Jan Van Sickle

Surveying Instruments and Technology - Leonid Nadolinets, Eugene Levin, Daulet Akhmedov

Nathanson, J. - Lanzafama, M.T. - Kissam, P. (2011). Surveying fundamentals and practices (6e ed.). New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson.

Zondag, N. (1997). Bouwmeten 2-3 (1e ed.). Houtven, Nederland: EPN

Kavanagh B. - Slattery D. (2015). Surveying with construction applications (8e ed.). Essex, England: Pearson

Zondag, N. (1999). Landmeten 2 (1e ed.). Houtven, Nederland: Pearson

Bannister, A. - Raymond, S. - Baker, R. (1998). Surveying (7e ed.). Essex, England: Pearson

Kevenagh, B. - Mastin, T. (2014). Surveying Principles and applications (9e ed.). Essex, England: Pearson

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragenBron: gesloten boekToetsmedium: schriftelijkToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)