Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 3 Hadithwetenschappen29476/1839/2021/1/43
Studiegids

Islamitische godsdienst 3 Hadithwetenschappen

29476/1839/2021/1/43
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Islamitische godsdienst 3 Hadithwetenschappen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basisprincipes van de historische achtergronden van de Hadiethwetenschappen en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
beheerst de profetische overleveringen qua vorm en qua inhoud en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
kan de belangrijkste feiten en ontwikkelen met betrekking tot het verzamelen van de profetische overleveringen in de periode van de profeet en in de latere periode noemen, in onderling verband plaatsen en de betekenis ervan in later tijden aangeven; de betekenis van enkele belangrijke feiten en ontwikkelingen uit de genoemde periode voor zichzelf aangeven.
kan de profetische overleveringen in onderling verband met de koranverzen hermeneutisch situeren.
kan leerinhouden van de Hadiethwetenschappen contextualiseren en vertalen/interpreteren naar de leerinhouden.
krijgt ook inzicht in wetenschappelijke benaderingen van de Hadiethindeling in relatie tussen cultuur, politiek en/of recht.
situeert hermeneutisch de historische gegevens van de Hadiethwetenschappen en de ontwikkeling ervan en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan de profetische overleveringen als inspiratiebron gebruiken voor het eigen leven en onze pluralistische samenleving.
kan vakliteratuur raadplegen met betrekking tot de Hadiethverzamelingen, evenals de ontwikkeling van de Hadiethwetenschappen raadplegen, voorstellen en bespreken.

Leerinhoud

De cursus omvat de vaktermen en de basiskennis van de historische context en de belangrijkste gebeurtenissen van de ḥadīthwetenschappen. De studenten krijgen een overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelen met betrekking tot het verzamelen van de profetische overleveringen in de periode van de profeet en in de latere periode. De studenten zullen de profetische overleveringen in onderling verband met de koranverzen hermeneutisch kunnen situeren. Tot slot wordt de term sunna verder toegelicht en gecategoriseerd.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Inleiding tot HadithwetenschapVerplicht€ 15,00
 • Auteur: Ozcan Hidir

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets80,00Schriftelijk examen 120 min.

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"Islamitische godsdienst 3 hadithwetenschappen" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Schriftelijk.
Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen van 120 min.