Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 3 Koranwetenschappen29475/1839/2021/1/09
Studiegids

Islamitische godsdienst 3 Koranwetenschappen

29475/1839/2021/1/09
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Islamitische godsdienst 3 Koranwetenschappen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de relevante historische gegevens rond het ontstaan en de historische context van de openbaring.
beheerst het verklankingsysteem van de koranverzen, rekening houdend met de taalkundige diversiteit van de studenten islam.
kan de belangrijkste feiten en ontwikkelen met betrekking tot het verzamelen van de koran in de periode van de profeet en in de latere periode noemen, in onderling verband plaatsen en de betekenis ervan in later tijden aangeven; de betekenis van enkele belangrijke feiten en ontwikkelingen uit de genoemde periode voor zichzelf aangeven.
situeert hermeneutisch de historische context en de ontwikkeling van de verschillende interpretaties tot op heden en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan de verhalen en teksten uit de Koran als inspiratiebron gebruiken voor het eigen leven en onze pluralistische samenleving.
kan vakliteratuur raadplegen met betrekking tot de koranwetenschappen, evenals de ontwikkeling van de koranexegese raadplegen, voorstellen en bespreken.
kan verwijzen naar de authenticiteit en de belangrijkste thema’s die de koran behandeld.
kan zelfstandig actuele discussies over de islam (specifiek rond de Koran) analyseren en kritisch in verband brengen met de historische context en ontwikkelingen en daarover een standpunt formuleren.

Leerinhoud

De cursus omvat de vaktermen en de basiskennis van de historische context en de belangrijkste gebeurtenissen van de koranwetenschappen. De studenten krijgen een overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelen met betrekking tot het verzamelen van de koran in de periode van de profeet en in de latere periode noemen. De studenten zullen de verschillende interpretaties van de koranverzen hermeneutisch kunnen situeren. Daarnaast worden de verhalen en teksten uit de Koran als inspiratiebron gebruikt kunnen worden voor het eigen leven en in onze pluralistische samenleving.
Tot slot leren de studenten ook de tajwīdregelgeving om van hoofdstuk an-Nās tot hoofdstuk aḍ-Ḍuḥā op een correcte manier te reciteren. Het wordt sterk aangeraden om deze hoofdstukken van buiten te leren.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Inleiding tot de studie van de koranAanbevolen€ 17,30
 • Auteur: Abdelilah Ljamai
Koran in een notendopAanbevolen€ 11,50
 • Auteur: Robert Woltering en Michiel Leezenberg

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets100,00Schriftelijk examen 120 min.

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"Islamitische godsdienst 3 koranwetenschappen" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen van 120 min.