Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 3 toegepaste didactiek29478/1839/2021/1/14
Studiegids

Islamitische godsdienst 3 toegepaste didactiek

29478/1839/2021/1/14
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel ‘islamitische godsdienst 3 toegepaste didactiek’ bouwen we verder op, met het toepassen van kennis en vaardigheden uit ‘Algemene didactiek 1’ en ‘Toegepaste didactiek 2’, specifiek voor het vak islamitische godsdienst. We werken in dit olod aan het verwerven en verwerken van de nodige kennis en vaardigheden om een goede leraar islamitische godsdienst voor de 1ste en 2de graad SO te worden.
In dit olod werken we onder andere rond taalgericht onderwijs, transversale eindtermen en de invloeden op de levensbeschouwelijke vakken, evaluatievormen en differentiatie. Het vak islamitische godsdienst kent zijn eigen vaktermen. Deze moeten in de juiste context gebruikt worden. Daarnaast leren de studenten de verschillende vormen van evalueren en het toepassen hiervan. De eerste stap is het bepalen van de lesdoelstellingen door gebruik te maken van het leerplan om eigen cursusmateriaal op te stellen. Hieraan worden de verschillende evaluaties gekoppeld. Een vak zoals islamitische godsdienst vraagt om een concrete en efficiënte aanpak. We leren de meeste geschikte werkvormen en hulpmiddelen hiervoor uit te kiezen en toe te passen in klassikale oefeningen.
Tot slot hebben we nog aandacht voor een kritische(re) kijk op de ontwikkelingen binnen de islamitische godsdienst en hoe je leerlingen ook kan leren met deze nieuwe bril te kijken.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Islamitische godsdienst 3 toegepaste didactiekVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. De student dient voor alle opdrachten ten minste een 10 op 20 te halen om voor dit vak in zijn geheel te slagen. Als de student in de eerste examenperiode voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet die wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Schriftelijk.