Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 4 aanbidding en islamitisch recht29477/1839/2021/1/77
Studiegids

Islamitische godsdienst 4 aanbidding en islamitisch recht

29477/1839/2021/1/77
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Islamitische godsdienst 4 aanbidding en islamitisch recht
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
situeert de principes van de islamitische zuiverheidsprincipes in een pluralistische context om een interlevensbeschouwelijke dialoog te beogen.
situeert de principes van het gebed in een pluralistische context om een interlevensbeschouwelijke dialoog te beogen.
verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen en normen en waarden vanuit de eigen levensbeschouwing, gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen levensbeschouwing, gaat respectvol en open om met de diversiteit binnen de eigen levensbeschouwing en ontwikkelt een positief zelfbeeld en neemt initiatief gebaseerd op beleving van de eigen levensbeschouwing.
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
ontwikkelt een brede maatschappelijke visie over de ontwikkelingen en interpretaties bij de islamitische rechtsgeleerden in België en Europa.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de basisprincipes van het islamitische rechtssysteem (fiqh) en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
beheerst de islamitische principes van de ‘zakât’ (rituele belasting), de ‘Sawm’ (het vasten in de maand ramadan), de ‘hadj’ (islamitische pelgrimstocht) en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
beheerst de principes van de islamitische zuiverheidsprincipes (tahâra, woedoê, ghoesl en tayammoem) qua vorm en qua inhoud en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
beheerst de principes van het gebed qua vorm en qua inhoud en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
leert de basisprincipes van het islamitische rechtssysteem (fiqh) in een pluralistische context te situeren.
situeert hermeneutisch de historische gegevens van de islamitische rechtsgeleerden en de ontwikkeling van de fiqh- en wetscholen en kan ze als leerinhouden doorgeven voorzien van gevarieerde werkvormen.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan vakliteratuur raadplegen met betrekking tot de fiqhwetenschappen raadplegen, voorstellen en bespreken.
ontdekt en verwoordt de levensbeschouwelijke kenmerken van de eigen ontwikkelende identiteit, evenals de interne pluraliteit van de levensbeschouwing waarin hij/zij les volgt.

Leerinhoud

Dit vak omvat de vaktermen en de basiskennis van de historische context en de belangrijkste gebeurtenissen van het islamitisch recht (inclusief de fundamenten en de rechtsgeleerden). De studenten krijgen een overzicht van de belangrijkste feiten en ontwikkelingen met betrekking tot het ontstaan van de verschillende wetscholen. De invloeden en de evolutie vanaf de profetische tijdperk tot heden worden belicht. Ook kunnen de studenten de verschillende interpretaties van het islamitisch recht hermeneutisch situeren. Daarnaast worden hedendaagse
kwesties (vraagstukken) behandeld en als casus tijdens de hoorcolleges uitgewerkt. Deze kunnen als inspiratiebron dienen voor het eigen leven en in onze pluralistische samenleving. Het gebed, de vasten, de rituele belasting en de bedevaart worden besproken aan de hand van de twee meest voorkomende wetscholen.
Tot slot krijgen de studenten  de kans om een hedendaagse kwestie objectief te analyseren en dit aan de groep te presenteren.

Studiematerialen (lijst)

Cursus: aanbidding en islamitisch rechtVerplicht
 • Auteur: Mourad El Meziani & El Fadili Mohamed
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Inleiding tot het Islamitisch rechtAanbevolen€ 30,00
 • Auteur: Ahmet Akgunduz
Schip der redding (Shafi’i-fiqh)Aanbevolen€ 12,71
 • Auteur: A. Simon

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Akgunduz, A. (2011). Inleiding tot het Islamitisch recht. Rotterdam: IUR Press.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets70,00Schriftelijk examen 120 min.Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode. "Islamitische godsdienst 4 aanbidding en islamitisch recht" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)30,00Schriftelijk.Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00Schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets70,00Schriftelijk examen van 120 min.