Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 4 toegepaste didactiek29479/1839/2021/1/48
Studiegids

Islamitische godsdienst 4 toegepaste didactiek

29479/1839/2021/1/48
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel ‘islamitische godsdienst 4 toegepaste didactiek’ bouwen we verder op, met het toepassen van kennis en vaardigheden uit op ‘Algemene didactiek 1’, ‘Toegepaste didactiek 2’ en ‘Toegepaste didactiek 3’, specifiek voor het vak islamitische godsdienst. We werken in dit olod aan het verwerven en verwerken van de nodige kennis en vaardigheden om een goede leraar islamitische godsdienst voor de 1ste en 2de graad SO te worden.
In dit olod werken we specifiek rond talentgericht differentiëren. Het vak islamitische godsdienst kent een interne diversiteit waar de studenten rekening mee moeten houden. De studenten wordt doorheen dit olod begeleid om eenvoudige differentiatietechnieken uit te werken in een lesontwerp en kan de principes en
werkwijze van differentiatie weergeven en beargumenteren. Daarnaast leren de studenten enkele complexe werkvormen. Het is de bedoeling om deze te gebruiken in relatie met de principes van differentiatie en de uitwerking hiervan voor concrete leerstofonderdelen. Tot slot wordt de digitale didactiek en digitale media doelgericht verwerft en ingezet met de didactiek van het vak islamitische godsdienst.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Islamitische godsdienst 4 toegepaste didactiekVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. De student dient voor alle opdrachten ten minste een 10 op 20 te halen om voor dit vak in zijn geheel te slagen. Als de student in de eerste examenperiode voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet die wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Schriftelijk.