Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 2 Islamitische theologie en filosofie30115/1839/2021/1/41
Studiegids

Islamitische godsdienst 2 Islamitische theologie en filosofie

30115/1839/2021/1/41
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Islamitische godsdienst 2 Islamitische theologie en filosofie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
is in staat de belangrijkste moslimfilosofen op te sommen en hun gedachtegoed uit te leggen.
kan de theologische doctrines van de Moe’tazilla, al-Ash’ari en Maturidi analyseren en uitleggen.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan vakliteratuur raadplegen i.v.m. de ontwikkeling van de Islamitische theologie (Kalâmkwesties), en kan de ontwikkeling van de stromingen in de islam en islamitische filosofie voorstellen en bespreken.
ontdekt en verwoordt de levensbeschouwelijke kenmerken van de eigen ontwikkelende identiteit, de eigenheid van de levensbeschouwing waarin hij/zij les volgt en de interne pluraliteit van de levensbeschouwing waarin hij/zij les volgt.

Leerinhoud

De cursus omvat de vaktermen en de basisprincipes van de islamitische geloofsleer. De historische gegevens van het geloof, en de ontwikkeling van de geloofsleer worden hermeneutisch uitgediept. Vakliteratuur zal worden geraadpleegd in verband met de ontwikkeling van de islamitische theologie en filosofie, en verder worden de ontwikkelingen van de diverse stromingen binnen de islam voorgesteld en geanalyseerd.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Arrisala (Deel 1 – Geloofsleer)Verplicht€ 14,99
 • Auteur: Mhamed Aarab
Islamitische geloofprincipes een exegese van imam al-azam's al-fiqh al-akbarAanbevolen€ 20,00
 • Auteur: A. Abu Yusuf
Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder westerse moslimsAanbevolen€ 22,50
 • Auteur: Mohamed Ajouaou

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Al-Maghnisawi, A. (2014). Islamitische geloofsprincipes (al-Fiqh Al-Akbar). Almere: Uitgeverij Multilibris .


Ajouaou M. (2014). Wie is moslim? (Geloof en secularisatie onder Westerse moslims). Zoetermeer: Meinema.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets100,00Schriftelijk examen van 120 min.

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
‘Islamitische godsdienst 2 islamitische theologie en filosofie’ is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen van 120 min.