Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 5 islamitische ethiek en hedendaagse kwesties30797/1839/2021/1/46
Studiegids

Islamitische godsdienst 5 islamitische ethiek en hedendaagse kwesties

30797/1839/2021/1/46
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Islamitische godsdienst
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Islamitische godsdienst 5 islamitische ethiek en hedendaagse kwesties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De student kan vanuit de eigen identiteit maatschappelijke en actuele thema's vertalen naar een pedagogische context, rekening houdend met de Islamitische en interlevensbeschouwelijke dialoog.
De student beargumenteert vanuit een hermeneutisch perspectief Islamitische interpretaties van actuele, ethische onderwerpen.
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student kan vanit een open, oordeel vrije houding een interlevensbeschouwelijk perspectief innemen.
De student kan omgaan met de uitdagingen voor de Islamleraar betreffende identiteit, professionaliteit en spiritualiteit.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
De student kan actuele en maatschappelijke thema's kritisch benaderen
De student kan maatschappelijke en actuele thema's beschouwen vanuit een historisch perspectief
De student kan vanuit een eigen identiteit een gefundeerd Islamitisch standpunt ontwikkelen over levensbeschouwelijke en ethische thema's.
De student kan Islamtische bronnen als inspiratie gebruiken voor goed gedrag in het eigenleven en onze pluralistische samenleving.

Leerinhoud

Dit vak zorgt voor een ontwikkeling als persoon en als mens in een pluralistische maatschappij. Actuele maatschappelijke thema's en ontwikkelingen worden vanuit een islamitisch perspectief (kritisch) benaderd en gelinkt met de ontwikkelingen in het verleden. Dit zal leiden tot het openstaan voor en in contact komen met interlevensbeschouwelijk perspectiefwisseling. Daarnaast worden de verschillende interpretaties vanuit de islam over actuele ethische onderwerpen besproken samen met een dieper inzicht in de hermeneutiek ervan. De centrale plaats van ethiek in de islam wordt diepgaand belicht. Tot slot hebben we nog aandacht voor een kritische(re) kijk op de ontwikkelingen binnen de islamitische godsdienst en hoe je leerlingen ook kan leren met deze nieuwe bril te kijken.

Studiematerialen (lijst)

Cursus: ethiek en hedendaagse kwestiesVerplicht
Studiewijzer aanbidding en islamitisch rechtVerplicht
Begin van de leidingAanbevolen€ 14,99
 • Auteur: Suleyman van Ael
Radicale hervorming - islamitische ethiek en bevrijdingAanbevolen
 • Auteur: Tariq Ramadan

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen118,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00Schriftelijk examen 120 min.
Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode. De student is verplicht aan de lessen voor dit opleidingsonderdeel deel te nemen aangezien actieve participatie in de lessen nodig is om ervoor te zorgen dat de student de beoogde competenties voldoende ontwikkelt.
'Islamitische godsdienst 5 islamitische ethiek en hedendaagse kwesties' is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.
Semester 1Portfolio40,00Schriftelijk.
De student is verplicht aan de lessen voor dit opleidingsonderdeel deel te nemen aangezien actieve participatie in de lessen nodig is om ervoor te zorgen dat de student de beoogde competenties voldoende ontwikkelt.
De student dient voor zowel de portfolio als het schriftelijk examen ten minste een 10 op 20 halen om voor dit vak in zijn geheel te slagen. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. Opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio40,00Schriftelijk.
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Schriftelijk examen 120 min.