Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Islamitische godsdienst 5 toegepaste didactiek30957/1839/2021/1/54
Studiegids

Islamitische godsdienst 5 toegepaste didactiek

30957/1839/2021/1/54
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
    Keuzeoptie:
    • Islamitische godsdienst
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Islamitische godsdienst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): El Meziani Mourad
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
De student kan de Islamleer en aan ethiek gerelateerde onderwerpen in een les integreren.
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven

Leerinhoud

In het opleidingsonderdeel ‘islamitische godsdienst 5 toegepaste didactiek’ bouwen we verder op, met het toepassen van kennis en vaardigheden uit ‘Algemene didactiek 1’ en ‘Toegepaste didactiek 2, 3 en 4’, specifiek voor het vak islamitische godsdienst. We werken in dit olod aan het verwerven en verwerken van de nodige kennis en vaardigheden om een goede leraar islamitische godsdienst voor de 1ste en 2de graad SO te worden.
In dit olod werken we onder andere rond het hanteren van diversiteit, talentgericht differentiëren, kritisch reflecteren en planmatig handelen. Diversiteit wordt behandeld in een brede context en ook vakspecifiek. Hoe hou je als leerkracht rekening met de interne en de externe diversiteit. Het vak islamitische godsdienst kent zijn eigen vaktermen die gekend moeten worden en tegelijkertijd moeten deze correct worden gebruikt. Om deze termen toe te passen moet men het transcriptiemodel aanwenden.
Verder gaan de studenten zich individueel verdiepen in het leerplan om de lesdoelstellingen te bepalen en dit gebruiken om eigen cursusmateriaal te ontwikkelen. Hieraan worden de verschillende evaluaties gekoppeld en rekening gehouden met de diversiteit. Differentiëren staat hier centraal. Een vak zoals islamitische godsdienst vraagt om een concrete en efficiënte aanpak. We leren de meeste geschikte werkvormen en hulpmiddelen hiervoor uit te kiezen en toe te passen in klassikale oefeningen.
Tot slot hebben we nog aandacht voor een kritische(re) kijk op de ontwikkelingen binnen de islamitische godsdienst en hoe je leerlingen ook kan leren met deze nieuwe bril te kijken.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen59,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. De student dient voor alle opdrachten ten minste een 10 op 20 te halen om voor dit vak in zijn geheel te slagen. Als de student in de eerste examenperiode voor de opdrachten een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit gedeelte niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De opdrachten waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet die wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Schriftelijk.