Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Bouwconstructies 114279/1931/2021/1/02
Studiegids

Bouwconstructies 1

14279/1931/2021/1/02
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bouhadan Azeddine
Andere co-titularis(sen): Baetens Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bouwconstructies 1 is het eerste vak in een reeks van drie semestervakken. De vakken Bouwconstructies 1, 2 en 3 behandelen de ruwbouwfase en de wind- en waterdichtfase van het bouwproces. Het vak bouwconstructies 1 omvat grondwerken, funderingswerken, kelders, riolering en metselwerk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De verschillende vastgoedtypes beschrijven, evalueren, schatten.
De student kan de staat van de verschillende onderdelen van een gebouw beschrijven.
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de verschillende alternatieve constructiewijzen van een gebouw vergelijken en evalueren.
De student kan bij vaststelling van schade een geschikte herstelling voorstellen.
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de functies van de verschillende onderdelen van een gebouw uitleggen.
De student kan de opbouw van verschillende constructies in gebouwen schetsen.
De student kan een gebouw ontleden in zijn verschillende onderdelen.
De student kan de verschillende uitvoeringstechnieken herkennen en deze evalueren
De student kan eenvoudige constructies berekenen
De student kan de krachtenverdeling in constructies weergeven
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Grond en grondwerken 
2. Funderingen
* fundering op staal
* fundering op putten
* paalfunderingen
* schade door gebreken aan funderingen
3. Kelders 
* uitvoering
* waterdichtheid
* belichting en verluchting
* kruipkelder
* problemen bij kelders
4. Rioleringen
* verschillende rioleringstelsels
* de huisriolering
* regenwater
* droogweerafvoer
* putten
* uitvoering
5. Metselwerk 
* begrippen
* metselwerkverbanden
* functies
* lateien en dorpels
* voegwerk
* dilatatievoegen
* problemen bij metselwerk

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door titularis + cursusdocumenten op digitaal leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Bone, A.H.G.L.. Bouwkunde voor makelaars deel A en B. Thiememeulenhof bv.
- WTCB, diverse publicaties
- Jellama. Bouwtechnieken. EPN.
- Korsten, A.P.J.. Constructieleer1 Basiskennis. Noordhoff: Wolters.
- Tijdschrift “Beter bouwen en verbouwen”.
- Kluwer, Handboek Bouwgebreken
- Haslinghuis-Janse, Bouwkundige termen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk /digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casu, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)