Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Vastgoedrecht 114285/1931/2021/1/12
Studiegids

Vastgoedrecht 1

14285/1931/2021/1/12
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Egaña Viteri Liesbeth
Andere co-titularis(sen): Tiebout Justien
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 155,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vastgoedrecht omvat alle rechtsregels die te maken hebben met het verwerven, bezitten, gebruiken, ontwikkelen, beheren en overdragen van onroerend goed. Vastgoedrecht is een bijzonder functioneel pakket: meerdere rechtstakken worden erin samengebracht en bestudeerd in hun onderlinge samenhang. Je krijgt een stevige en grondige juridische basis, zodat je voorbereid bent op alle cursussen waarin vastgoedtransacties aan bod komen. Er gaat veel aandacht naar het opzoeken van rechtsregels in het vastgoedwetboek en in gespecialiseerde databanken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de algemene beginselen van procesrecht bespreken en illustreren met voorbeelden
De student kan de Belgische samenlevingsvormen ( feitelijke/ wettelijke samenwoning en huwelijk) en de beëindiging ervan bespreken
De student kan de bronnen van het recht bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de bronnen van verbintenissen opsommen en uitleggen aan de hand van voorbeelden
De student kan de contractuele- en buitencontractuele aansprakelijkheid in al zijn vormen onderkennen en toelichten
De student kan de geldigheidsvereisten van een overeenkomst bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de indelingen van het recht schematisch weergeven en illustreren met voorbeelden
De student kan de principes van het contractenrecht bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de principes van het personenrecht bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de soorten verbintenissen met modaliteiten bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de soorten zakelijke rechten bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de werking van de Belgische gerechtelijke instellingen en actoren bespreken
De student kan het Belgisch wettelijk erfopvolgingssysteem bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de nationale politieke instellingen bespreken
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Wat is recht? Kenmerken

2. Indelingen van het recht en situering van het vastgoedrecht

3. Bronnen van het recht

4. Politieke instellingen in België

5. Controlerende instellingen

6. Belgische gerechtelijke instellingen

7. Privaatrechtelijk procesrecht (procedure en bewijs)

8. Personenrecht

9. Goederenrecht en zekerheden

10. Verbintenissenrecht

11. Familierecht

12. Familiaal vermogensrecht

13. Erfrecht
Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis+ cursusdocumenten op digitaal leerplatform

HANDBOEK:
TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEKEN:
VAN HOECKE, M. en BOUCKAERT, B., Inleiding tot het recht, Leuven, Acco, 397 p.
DE VROEDE, P. en GORUS, J., Inleiding tot het recht, Mechelen, Kluwer, 583 p
DANAU, C., DOM, P. en ROODHOOFT, J., praktisch burgerlijk recht uitgediept, Antwerpen, de boeck, 312 p.
TIJS, W. en VERDOODT, A., praktisch verbintenissenrecht, Antwerpen, de boeck, 248 p.
TIJS, R., praktisch Europees recht, Antwerpen, de boeck, 251 p.
SCHREURS, W., (praktijkboek) Rechtsmethodologie, Brugge, die keure, 418 p.
DAMBRE, M., Bijzondere overeenkomsten, Brugge, die keure, 487 p.
LAENENS, J., BROECKX, K., SCHEERS, D. en THIRIAR, P., Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia, 853 p.
PINTENS, W., DECLERCK, CH., DU MONGH, J. en VANWINCKELEN, K., Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 1345 p.
COUSY, H., COUTURIER, J.J. en HERBOTS, J.H. (eds.), Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl.

WEBSITE:
www.staatsblad.be
www.belgielex.be
www.immospector.be
www.europa.eu
www.dekamer.be
www.vlaamsparlement.be
www.wonenvlaanderen.be
www.cassonline.be
www.raadvst-consetat.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges48,00 uren
Werktijd buiten de contacturen105,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk /digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: casus, open en gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek + wetgeving 

Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.