Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Bouwfysica 412212/1931/2021/1/49
Studiegids

Bouwfysica 4

12212/1931/2021/1/49
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Baetens Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Bouwmaterialen 1 EN eerder ingeschreven voor Vastgoedrekenen 1) OF (eerder ingeschreven voor Bouwmaterialen 1 EN eerder ingeschreven voor Vastgoedrekenen 1) OF (eerder ingeschreven voor Bouwmaterialen 1 EN eerder ingeschreven voor Wetenschappelijke ondersteuning topografie 1).

Korte omschrijving

In het vak bouwfysica wordt eerst gekeken naar warmtetransport: hoe gebeurt het, hoe snel gaat het en hoe kunnen we de snelheid beïnvloeden?

Ook bij vochttransport (waterdamp) wordt het mechanisme erachter besproken en leren we berekenen hoe snel dit verloopt.

Beide zaken worden gecombineerd om te komen tot een aantal vuistregels in verband met het, op een gezonde manier (dat wil zeggen zonder het veroorzaken van vochtproblemen), thermisch isoleren van constructies. Dan wordt het voorgaande gerelateerd aan de wetgeving inzake energieprestaties van gebouwen (EPC, EPB, U-waarden, K-peilen, S-peilen, enz.).

Het deel akoestiek staat hier los van en behandelt twee verschillende zaken: enerzijds bekijken we hoe een gebouw of ruimte akoestisch te beschermen tegen het indringen van geluiden van buitenaf. Maatregelen om de verstaanbaarheid in ruimtes (denk aan leslokalen, concertzalen, maar ook aan restaurants, leefruimten e.d.) te verbeteren vallen dan onder de noemer zaalakoestiek.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de gevolgen van de regelgeving rond energiezuinig bouwen inschatten
De student kent de regelgeving rond energiezuinig bouwen
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan basisbegrippen en eisen ivm akkoestiek definiëren en omschrijven
De student kan een aantal basisbegrippen en eisen ivm warmtetransport definiëren en omschrijven
De student kan een aantal basisbegrippen en eisen rond vocht in gebouwen definiëren en beschrijven
De student kan een gebouwschil beoordelen inzake warmte- en vochttransport en verbeteringen formuleren
De student kan een opsomming geven van de voornaamste problemen ivm akkoestiek in gebouwen en verbeteringen formuleren
De student kan het warmtetransport berekenen door een gebouwschil
De student begrijpt hoe een vochttransport door een gebouwschil berekend wordt
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Inleiding
* Inleidende verduidelijking van begrippen en formules in de bouwfysica.

2. Warmtetransport
* Gedetailleerd overzicht van de verschillende vormen van warmtetransport, nl. geleiding, convectie
en straling.
* Analytische en grafische berekening van warmteverloop door bouwconstructies.

3. Energieprestatieregelgeving en binnenklimaat

4. Vochttransport
* Gedetailleerd overzicht van de verschillende vormen van vochttransport door het toedoen van de
verschillende aggregatievormen van water.
* Analytische en grafische berekening van het vochtverloop door bouwconstructies en probleemanalyse.

5. Akoestiek - Bouwakoestiek
* Verduidelijking van de verschillende begrippen in verband met akoestiek en verder toegepast naar
de wereld van de bouw.
* Overzicht van de meest recente eisen in verband met akoestische constructies.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- Bogaert, J.H. ‘Thermische isolatie, verwarming, lucht-conditionering voor woongebouwen’. Coaster Publications BVBA.
- Hens, H. Bouwfysica, warmte-en massatransport. Acco
- Hens, H. Toegepaste Bouwfysica en prestatieanalyse, Bouwdelen 2/1a. Acco
- Hens, H. Toegepaste Bouwfysica en prestatieanalyse, Bouwdelen 2/1b. Acco

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen51,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)