Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Zakenrecht 312209/1931/2021/1/44
Studiegids

Zakenrecht 3

12209/1931/2021/1/44
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Egaña Viteri Liesbeth
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Vastgoedrecht 1.

Korte omschrijving

Onze zakelijke rechten - eigendomsrecht, vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, recht van opstal, erfpacht en erfdienstbaarheden - worden hier grondig onder de loep genomen. Natuurlijk mag daarbij de indeling van de onroerende goederen niet ontbreken. De schaarste aan woonruimte op onze vastgoedmarkt en de steeds stijgende vastgoedprijzen maken dat creatief omgaan met onze zakelijke rechten en zoeken naar nieuwe woonvormen meer dan ooit aan de orde zijn. Het dichter bij elkaar wonen heeft op zijn beurt dan weer gevolgen, meer bepaald op het vlak van burenhinder. Ook dat onderwerp zal uitvoerig worden behandeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan burenhinder en rechtsmisbruik bespreken, herkennen en toepassen
De student kan de eigendomsvorderingen opsommen en kort bespreken
De student kan de rechtsfiguur bezit uitleggen
De student kan de rechtsfiguur afpaling uitleggen a.d.h.v. voorbeelden
De student kan het begrip en het bewijs van het eigendomsrecht uitleggen
De student kan het zakenrechtelijk systeem en de verschillende zakenrechtelijke rechten bespreken, herkennen en toepassen
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Zelfstandig een technisch-administratief-juridisch dossier m.b.t. het landmeetkundig voorwerp documenteren, analyseren en beheren in al zijn facetten
De student kan de goederen volgens het B.W. onderscheiden
De student kan de verschillende soorten van mede-eigendom opsommen en uitleggen a.d.h.v. voorbeelden
De student kan de wijzen van eigendomsverkrijging opsommen en kort bespreken
Zelfstandig een vastgoeddossier documenteren, analyseren en beheren, in al zijn facetten: bouwtechnisch, financieel, fiscaal, economisch, juridisch
De student kan de wijzen van eigendomsverkrijging opsommen en kort bespreken

Leerinhoud

DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN
Roerende en onroerende goederen
De goederen volgens de graad van toe-eigeningsvatbaarheid
De goederen volgens hun aanwendingsmogelijkheden
De domeingoederen

DE ZAKELIJKE HOOFDRECHTEN
Het eigendomsrecht
Vruchtgebruik
Recht van gebruik en bewoning
Recht van opstal
Erfpacht
Erfdienstbaarheden

DE ZAKELIJKE ZEKERHEIDSRECHTEN
Voorrechten
Hypotheken
Pandrecht

PUBLICITEIT
Roerende goederen
Onroerende goederen

DE WEZENLIJKE KENMERKEN VAN ZAKELIJKE RECHTEN


Studiematerialen (lijst)

GoederenrechtVerplicht€ 18,00
  • Auteur: WYLLEMAN, A.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusdocumenten op digitaal leerplatform

HANDBOEKEN:

 WYLLEMAN, A., Goederenrecht, Brugge, die Keure, laatste uitgave.

TIMMERMANS, R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- SAGAERT, V., TILLEMAN, B. en VERBEKE, A-L., Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 475 p.;
- DEMIL, C. en BELLENS, S., Buren in nesten, Roeselare, Roularta Books, 253 p.;
- MUYLLE, M., De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen, Intersentia, 764 p.;
- SAGAERT, V. en VERBEKE, A-L (eds.), Vruchtgebruik – Mogelijkheden, beperkingen en innovaties, Antwerpen, Intersentia, 285 p.;
- BLOCKX, G., LENS, F. en WYNANT, L., Erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden in RNPS, Mechelen, Kluwer, 354 p.;
- VANDEBEEK, N., Terbeschikkingstelling van onroerende goederen. Grondige analyse van enkele rechtsfiguren in RNPS, Mechelen, Kluwer, 291 p.;
- VAN BEVER, H., Afpaling, in APR, Gent, Story-Scientia, 79 p.;
- TIMMERMANS, R., Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten, in RNPS, Mechelen, Kluwer, 1280 p.;
- X., DBFM Handboek, Brussel, Vlaams Kenniscentrum PPS, 155 p.;

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek + wetgeving
Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.