Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Huurwetgeving 312271/1931/2021/1/18
Studiegids

Huurwetgeving 3

12271/1931/2021/1/18
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Faid Mounia
Andere co-titularis(sen): Tiebout Justien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Huren en verhuren van onroerende goederen zijn activiteiten die eveneens behoren tot het takenpakket van de vastgoedprofessional. Om een huurcontract te kunnen opmaken en analyseren is een grondige kennis van de verschillende huurregimes (gemene huur, woninghuur, handelshuur en landpacht) van groot belang. Uiteraard hoort de vastgoedprofessional op de hoogte te zijn van de woningkwaliteitsnormen waaraan huurpanden moeten voldoen. Aan de hand van het vastgoedwetboek word je wegwijs gemaakt in alle reglementeringen die op de huurmarkt van toepassing zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de soorten van huur van goederen opsommen en de verschillen aangeven
De student kan het huurcontract definiëren en het belang ervan toelichten
De student kan het huurrecht situeren binnen het Belgisch recht
De student kan het toepassingsgebied van de landpachtwet bespreken
Doelgericht advies geven en expertises verrichten
De student kan de duur en de beëindiging van de huur bespreken en illustreren met voorbeelden
De student kan de verplichtingen van de huurder en de verhuurder bespreken en met voorbeelden verduidelijken
De student kan de gevolgen van de vervreemding van het gehuurde goed weergeven
De student kan de verschillen tussen onderhuur en huuroverdracht bespreken en illustreren met voorbeelden
De student weet welk huurtype van toepassing is en kan dit beargumenteren in concrete situaties.
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiële) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken
Voor rekening van derden bemiddelen bij verkoop, aankoop, ruil, verhuring of overdracht van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
De student kan de verschillende huurstelsels analyseren en toepassen op casussen
De student kan een correct huurcontract opstellen en de gevolgen ervan in concrete situaties duiden.
Zelfstandig overeenkomsten m.b.t. vastgoedtransacties op een juridisch correcte manier opstellen en aanpassen, bijhorende administratieve formaliteiten vervullen en financiële verrichtingen doen
De student kan de verschillende mogelijke huurtypes van elkaar onderscheiden en vergelijken.

Leerinhoud

1. Algemeen huurrecht
* Inleiding
* Duur en beëindiging van de huur
* Verbintenissen van de partijen
* Onderhuur en huuroverdracht
* Vervreemding van het gehuurde goed

2. Woninghuur + Vlaams huurdecreet
* Toepassingsgebied 
* Staat van het gehuurde goed
* Duur en beëindiging van de woninghuur
* Huurprijs
* Huurwaarborg
* Overdracht van huur en onderverhuring
* Vervreemding van het gehuurde goed


3. Handelshuur
* Inleiding
* Duur van de overeenkomst
* De huurprijs
* Verbouwingen aan het goed
* Onderhuur en huuroverdracht
* De uitzettingsvergoeding
* Vervreemding van het gehuurde goed

4. Pop up decreet
* Toepassingsgebied van het decreet
* Verschillen met de handelshuurovereenkomst


5. De landpacht
* Inleiding
* Duur van de overeenkomst
* Gevolgen van de pachtovereenkomst
* Pachtoverdracht en onderpacht
* Vervreemding van het goed en recht van voorkoop

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

TIMMERMANS,R., Vastgoedwetboek, Mechelen, Kluwer, laatste uitgave.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDBOEK/LITERATUUR:
- VAN OEVELEN, A., Woninghuur, Brugge, die Keure, 313 p.;
- BENOIT, G., GOTZEN, R. en ROMMEL, G., De landpacht, Brugge, die Keure, 505 p.;
- DAMBRE, M., Handelshuur, Brugge, die Keure, 469 p.;
- VANHOVE, K., Handelshuur, Antwerpen, Intersentia, 559 p.;
- HOECKX, N. en VERBEKE, A. (eds.), Knelpunten pacht, Antwerpen, Intersentia, 117 p.;
- VERBEKE, A. en BRULEZ, P., Knelpunten Huurrecht – Tien perspectieven, Antwerpen, Intersentia, 341 p.;
- VANVOLSEM, J., 40 vragen en antwoorden over Huurschade, Mechelen, Kluwer, 150 p.;
- 101 vragen en antwoorden over de nieuwe woninghuurwet, Mechelen, Kluwer, 171 p.;
- 230 vragen en antwoorden over de verkoop van een verhuurd onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 345 p.;
- X., Handelshuur en huur van andere bedrijfsruimtes, Leuven, Indicator, 100 p.;
- X., De meest gestelde vragen en antwoorden over woninghuur, Leuven, Indicator, 2010, 69 p.;
- DE GREVE, K;, FORRIER, A. en HUBEAU, B., Wet en duiding – Huur, Brussel, De Boeck-larcier, 681 p.;
- Tijdschrift HUUR, Mechelen, Kluwer.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off90,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarKennistoets10,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off90,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeKennistoets10,00Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Te gebruiken documenten op het examen: (vastgoed)wetboek + wetgeving
Gebruik onder voorwaarden: zie digitap/Info studenten vastgoed/Vastgoedwetboek info/Aanduidingen in codex.