Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
EPC 512222/1931/2021/1/01
Studiegids

EPC 5

12222/1931/2021/1/01
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 5
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het energiemanagement als EPC 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Baetens Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Technische uitrusting 3 EN geslaagd voor Bouwfysica 4.

Korte omschrijving

In dit vak leer je EPC's opstellen voor residentiële eenheden én kleine niet-residentiële eenheden. Hiertoe wordt het inspectieprotocol in detail aangeleerd, en leer je met de certificatiesoftware werken.

Nadat je geslaagd bent op dit vak kan je bij het Vlaams EnergieAgentschap je erkenning als energiedeskundige type A aanvragen (voorwaarden: zie tabblad toetsing (tekst))

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan de totstandkoming van de EPB reglementering toelichten
De student kan het protocol voor het opstellen van een energieprestatiecertificaat correct toepassen
Beroepsspecifieke informaticatoepassingen toepassen en standaard-software, multimedia- en communicatiemiddelen beroepsgericht gebruiken.
De student kan de software voor het opstellen van een EPC-attest correct gebruiken
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan de EPC methodologie weergeven
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Inspectieprotocol Vlaams Energie Agentschap.

2. Praktijkoefeningen op plan.

3. Gebruik van de certificatiesoftware.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Inspectieprotocol Vlaams Energie Agentschap
- Veelgestelde vragen (energiesparen.be/eneriedeskundigetypea)
- Certificatiesoftware (www.energieprestatiedatabank.be)

Fedrale token of e_ID met PIN code verplicht!


Meest recente inspectieprotocol aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
- www.energiesparen.be/energiedeskundigetypea

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen32,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets32,00Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie48,00Toetsmethode: casusBron: open boekToetsmedium: digitaalToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)20,00Toetsmethode: werkstuk
Bron: open boek
Toetsmedium: schriftelijk
Toetsmoment: permanent product
Beoordelaar: lector
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Toetsmethode: gesloten vragen
Bron: gesloten boek
Toetsmedium: schriftelijk/digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie60,00Toetsmethode: casus
Bron: open boek
Toetsmedium: digitaal
Toetsmoment: momentopname op examen
Beoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

Om te slagen voor het olod EPC5 moet je 50% van de punten behalen (zie toetsing (lijst))

Om je erkenning als energiedeskundige type A bij het VEA te mogen aanvragen dien je op het EXAMEN 60% van de punten te behalen. De theorie telt hierbij voor 40% van de punten, de praktijk voor 60% van de punten. Daarenboven dien je voor beide onderdelen minimum 50% te behalen. Ook 100% aanwezigheid tijdens de lessen is vereist.