Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Projectadministratie en werfopvolging 512220/1931/2021/1/30
Studiegids

Projectadministratie en werfopvolging 5

12220/1931/2021/1/30
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Bachelor in het vastgoed, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • landmeten
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 5
In andere opleidingen:
  • Bachelor in het vastgoed als Werfopvolging en projectadministratie 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bouhadan Azeddine
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,50 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het vak projectadministratie en werfopvolging kijken we naar alle aspecten omtrent het verwezenlijken van een bouwproject. Dit allemaal uit het oog van een projectmanager of projectontwikkelaar. Wie zijn de bouwpartners en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Welke administratie komt er allemaal bij kijken? Ook komt het opmaken van een begroting en planning aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Beroepsgerelateerde wet- en regelgeving interpreteren en toepassen, in het bijzonder aangaande: burgerlijk en gerechtelijk recht, bouw- en vastgoedrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, fiscaal recht, en hieromtrent kwalitatief adviseren.
De student kan aangeven welke stappen ondernomen kunnen worden en verzekeringen kunnen aangesproken worden bij problemen op de bouwplaats
De student kan de rechten en plichten van de verschillende bouwpartners gebruiken bij het beoordelen van willekeurige situaties op de bouwplaats
De student kan een planning opmaken aan de hand van hiervoor voorziene software
De student kan beschrijven welke stappen er doorlopen worden voor het indienen van een omgevingsvergunning, het opstellen van een aanbesteding, het mogelijk maken van de uitvoering en het afronden van de werf.
De student kan de verschillende documenten horende bij een omgevingsvergunning, aanbesteding, uitvoering en afronden van de werf benoemen, opzoeken en uitleggen.
Het beroepsveld kennen en situeren t.o.v. aanverwante vakgebieden.
De student kan de verschillende bouwpartners en hun functie weergeven
De student kan uitleggen hoe een werfopvolging gebeurt
Technische kennis m.b.t. constructie, materiaalherkenning, bouwfysica, bouwpathologie, renovatie en onderhoud.
De student kan een overzicht geven van de basisveiligheidsvoorschriften op een bouwwerf
Vlot, gepast en helder commercieel communiceren (o.a. rapporteren) met (potentiƫle) klanten en zich meertalig kunnen uitdrukken in een professionele context
De student kan het vakjargon gebruiken

Leerinhoud

1. Inleiding.
2. De bouwpartners, hun taak, hun plichten, hun rechten, verantwoordelijkheden en
aansprakelijkheden:
* De bouwheer (opdrachtgever)
* De architect
* De veiligheidscoördinator
* De landmeter
* Het bouwbedrijf
* Ingenieurs en studiebureau’s
* De energieverslaggever
* Keuringsorganismen en controle organen
* Projectmanager
* Projectontwikkelaar
* De deskundige
* Verzekeringen
3. De bouwaanvraag:
* Het opstellen van een eisenprogramma
* Analyse van de bestaande elementen
* Het voorontwerp
* De (stedenbouwkundige) vergunning
4. De aanbesteding (openbaar en privé):
* Het aanbestedingsdossier (bestek/lastenboek, meetstaat, plannen…)
* Offertes en ramingen
* Gunning
5. De uitvoering:
* Planning (incl. kennismaking met Microsoft project)
* De bouwvakantie
* Slecht weer in de bouwsector en de gevolgen
* Geschillen en hoe ze in de bouwsector op te lossen
* Werfvergaderingen en verslagen
* Bouwformules
6. De afronding van de werf:
* De nacalculatie
* Het As-built dossier
* Het Post interventiedossier
* Het energieprestatiecertificaat

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus aangeboden door de titularis + cursusdocumenten op het elektronisch leerplatform.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

WEBSITE:
http://office.microsoft.com/nl-be/project-help/aan-de-slag-met-project-2010-HA010388396.aspx
www.ordevanarchitecten.be
www.navb.be
www.bib-co.com
www.landmeter.be

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Toetsmethode: open vragenBron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Toetsmethode: open vragenBron: gesloten boekToetsmedium: mondelingToetsmoment: momentopname op examenBeoordelaar: lector(en)

Toetsing (tekst)

De student die omwille van medische redenen of overmacht de opdracht niet of laattijdig indient, kan een inhaalexamen buiten de examenreeks aanvragen volgens volgende procedure:

- de student uploadt binnen de 2 kalenderdagen, na de dag waarvoor hij een uitstel van afgifte wil aanvragen, via de iBaMaFlex-module ‘mijn afwezigheden’ een geldig medisch attest, zoals omschreven onder de begripsbepaling nr. 43 in art. 1.1 van het onderwijs- en examenreglement, of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie
- De student die voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van afgifte, geeft de opdracht binnen de 2 dagen nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan af, en op voorwaarde dat de dag van afgifte niet valt na de laatste lesdag van  het semester waarin de opdracht initieel diende ingeleverd te worden.
- Laattijdig indienen resulteert in een nul voor dit (deel)examen.