Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bedrijfsorganisatie 1 Toegepaste informatica33054/1839/2021/1/57
Studiegids

Bedrijfsorganisatie 1 Toegepaste informatica

33054/1839/2021/1/57
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Bedrijfsorganisatie 1 Toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Camp Alena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan op een efficiënte manier een PowerPointpresentatie presenteren.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan bij elkaar horende gegevens analyseren en schematisch het ontwerp weergeven
kan cijfergegevens correct analyseren en weergeven in grafieken en draaitabellen.
kan de onderdelen van het Accessvenster benoemen.
kan de onderdelen van het Excelwerkblad benoemen.
kan de onderdelen van het PowerPoint-venster benoemen.
kan de onderdelen van het Wordwerkblad benoemen.
kan de programmacode achter een website correct verklaren.
kan de uitgeschreven programmacode implementeren.
kan de verschillende controlestructuren opsommen en toepassen.
kan de verschillende elementaire opdrachten opsommen en toepassen.
kan de voordelen en nadelen opsommen van een presentatie.
kan een juiste keuze maken tussen de verschillende soorten query's en deze ontwerpen.
kan een schematische ontwerp maken van een website.
kan efficiënt met het tekstverwerkingprogramma werken.
kan efficiënt met het tekstverwerkingsprogramma werken.
kan efficiënt opzoekingen doen in een database.
kan efficiënt tabellen ontwerpen en onderlinge relaties leggen.
kan op een efficiënte manier een PowerPointpresentatie ontwerpen.
kan op een efficiënte manier formules invoegen.
kan op verschillende manieren opmaak toepassen op platte tekst.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan zelfstandig nieuwe leerstof verwerven.

Leerinhoud

• Microsoft Office Word: basis

zie studiewijzer voor inhoud

• Microsoft Office Excel: basis

zie studiewijzer voor inhoud

• Microsoft Office PowerPoint

zie studiewijzer voor inhoud

• Microsoft Office Access: basis

zie studiewijzer voor inhoud

• Hardware

zie studiewijzer voor inhoud

 • Ontwerp en implementatie

zie studiewijzer voor inhoudStudiematerialen (lijst)

Cursus en lesmateriaal op DigitapVerplicht
 • Auteur: Alena Van Camp
StudiewijzerVerplicht
MS Acces 2016Verplicht€ 25,90
 • Auteur: Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers m.m.v. Freddy Lemmens
MS Excel 2019 - 2016Verplicht€ 25,90
 • Auteur: Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers
MS Powerpoint 2013Verplicht€ 18,90
 • Auteur: Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers
MS WORD 2016 2019Verplicht€ 25,90
 • Auteur: Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie100,00Digitaal Examen
Toets.ap.be
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Digitaal Examen
Toets.ap.be