Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bedrijfsorganisatie/Economie 1 boekhouden basis31912/1839/2021/1/29
Studiegids

Bedrijfsorganisatie/Economie 1 boekhouden basis

31912/1839/2021/1/29
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
  • Economie
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Bedrijfsorganisatie/Economie 1 boekhouden basis
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny, Van Camp Alena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 80,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan basisbegrippen i.v.m. de boekhouding verklaren
kan de geschiedenis, het nut, de principes van het boekhouden en het onderscheid tussen vereenvoudigd en dubbel boekhouden toelichten
kan de principes van dubbel boekhouden toepassen op rekeningen en in het journaal van aankopen (kosten) en verkopen (opbrengsten)
kan de principes van dubbel boekhouden toepassen op rekeningen en in het journaal van eenvoudige actief- en passiefrekeningen met inbegrip van btw-rekeningen
kan de structuur van een resultatenrekening toelichten
kan een inventaris, een balans met rubrieken en een proef- en saldibalans opstellen
kan een vereenvoudigde boekhouding voeren
Studenten kunnen benoemen welke vakspecifieke componenten het didactisch cahier/ een leerplan omvat (TD)
Studenten kunnen vakspecifieke doelen en vakinhouden situeren in een didactisch cahier/ een leerplan (TD)
Studenten kunnen de vakspecifieke lesopbouw in een gegeven of geobserveerde les omschrijven.(TD)
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Studenten kunnen de rol van de didactische principes binnen hun vak verwoorden. (TD)
Studenten kunnen verschillende didactische werkvormen voor het eigen vak situeren binnen het continuüm leerkracht- / leerlinggestuurd. (TD)

Leerinhoud

Als ondernemer kan je niet alles onthouden, bv. klanten van wie je geld tegoed hebt, leveranciers die je moet betalen, personeelskosten … De overheid heeft mogelijk ook nog een vordering, bv. vennootschapsbelasting, SZ-bijdragen, btw … Misschien zijn anderen ook geïnteresseerd in je financiële toestand, zoals de bankier bij wie je geld wil lenen of gezinnen aan wie je aandelen of obligaties wil slijten. Daarom hebben we een boekhouding nodig.

Voorkennis hoeft niet: we starten vanaf het prille begin voor wie nooit boekhouden heeft gekregen.Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 1 basisprincipes boekhoudenVerplicht€ 5,00
 • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
 • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00schriftelijk (120')
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)10,00TD
Tweede examenperiodeKennistoets90,00schriftelijk (120')