Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bedrijfsorganisatie/Economie 1 handelseconomie31913/1839/2021/1/63
Studiegids

Bedrijfsorganisatie/Economie 1 handelseconomie

31913/1839/2021/1/63
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
  • Economie
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Bedrijfsorganisatie/Economie 1 handelseconomie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Camp Alena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de functies, plichten en rechten van de handelaar verklaren en toelichten
kan de inkomensvorming en -besteding van gezinnen indelen, toelichten en berekeningen maken
kan de ondernemingen indelen en een ondernemingsplan inclusief de personeelmotivatie toelichten
kan de soorten betaalvormen indelen en toelichten
kan de soorten kredieten indelen, toelichten en berekeningen maken
kan de soorten verzekeringen indelen en toelichten
kan de stappen in het verkoopproces opsommen, toelichten en factuurberekeningen maken
kan de werking van de btw toelichten en berekeningen maken
kan het deelvak handelseconomie plaatsen in de economie en begrippen uit algemene en handelseconomie verklaren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan op een professionele manier groepsopdrachten uitvoeren en samen presenteren

Leerinhoud

Handelseconomie lijkt sterk op bedrijfseconomie. Algemene economie richt zich tot de algemeen maatschappelijke fenomenen m.b.t. keuzes die moeten worden gemaakt. Bv. werkloosheid, inflatie, economische groei … Handelseconomie behandelt de handelsgerelateerde items (handel = ruilen van goederen). Bv. factuur, btw, overschrijving …

Het handboek Optimum 2.1 gebruiken we als leidraad, de cursus vult het leerwerkboek aan. Tijdens de contacturen focussen we ons op de oefeningen en een aantal opdrachten met betrekking tot de hoofdstukken in het boek.

De thema's zijn: inleiding en situering, ondernemingen en bedrijven, handel en handelaar, kopen en verkopen, betaling, verzekering, krediet en gezinnen.

Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 1 handelseconomieVerplicht€ 5,00
 • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht
De Taxonomie van Bloom in de klasVerplicht€ 22,50
 • Auteur: Eef Rombaut, Tine Van Severen, Ingrid Molein
Handboek Optimum 2.1 Handelseconomie voor het derde jaar ASO en TSO)Verplicht€ 17,15
 • Auteur: Coeck L., Geuens P., Janssens M.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
 • Omschrijving: Bedrijfsbezoek/gastspreker/ev.verplaatsingskosten voor rekening van de studenten.
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00Digitaal Examen toets.ap
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)40,00Permanente Opdrachtenmondeling en schriftelijk - Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweede examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets60,00Digitaal Examen
toets.ap
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00Permanente Opdrachten
mondeling en schriftelijk -
Het cijfer
van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweede examenperiode