Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bedrijfsorganisatie/Economie 2 toegepaste didactiek31916/1839/2021/1/68
Studiegids

Bedrijfsorganisatie/Economie 2 toegepaste didactiek

31916/1839/2021/1/68
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
  • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Camp Alena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Interactie: diversiteit hanteren
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
Interactie: taal ontwikkelen
kan bij het opstellen van vragen en instructies rekening houden met de kloof tussen de eigen taal en het taalniveau van de doelgroep
kan instructies geven, een goede vraagstelling gebruiken en een onderwijsleergesprek opbouwen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
kan het veiligheidsaspect in zijn onderwijs duiden en bewaken waar nodig
Leerbevordering: didactisch handelen
kan alle componenten van het didactisch model vertalen naar een geschikt lesverloop voor het vak
kan de theorie rond het didactische model (beginsituatie, doelstellingen, didactische principes, werkvormen, leerinhouden, media en differentiatie) toepassen in een concrete situatie
past specifieke eigenschappen van het vak en diens didactiek toe bij het uitwerken van een lesvoorbereiding
stelt een lesvoorbereiding op die alle componenten omvat
Leerbevordering: doelgericht werken
kan de relatie van eindtermen en/of beroepsprofielen naar leerplannen tot lesdoelstellingen verwoorden
kan doelgericht opzoeken in een leerplan van het vak
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de structuur en opbouw van het vak (en vakinhouden) weergeven

Leerinhoud

Na de eerste kennismaking met economie en/of toegepaste informatica tijdens het eerste semester, zijn we nu toe aan de koppeling van deze competenties aan de didactiek. In een lerarenopleiding is dit immers een van de te bereiken eindcompetenties.

De cursus 2 Toegepaste didactiek sluit aan bij de algemene didactiek van het eerste semester. Het woord toegepast slaat op de typische didactiek voor elk vak: muziek, Frans of economie en toegepaste informatica kennen een verschillende aanpak.

Tijdens de lessen 2 Toegepaste didactiek worden heel wat opdrachten gemaakt. Eerst gaan we ons vak en de leraar kaderen in het Vlaamse onderwijslandschap. Ons hoofddoel is een lesvoorbereiding opmaken voor de eerste graad en deze les(jes) ook geven, rekening houdend met de didactische principes en een aantal eenvoudige werkvormen.

Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus en lesmateriaal op DigitapVerplicht
 • Auteur: Alena Van Camp
StudiewijzerVerplicht
Bedrijfsorganisatie Toegepaste DidactiekVerplicht
 • Auteur: Alena Van Camp
Cursus Economie 2 toegepaste didactiekVerplicht€ 3,00
 • Auteur: Danny De Meyer
Optimum - Handelsroute - leerwerkboekAanbevolen€ 22,00
 • Auteur: Melissa Jansegers en Frank Verberckt
Optimum 1 - leerwerkboekAanbevolen€ 20,00
 • Auteur: Nadine Van den Broeck, Sandy Verlinden
Vakdidactiek economieAanbevolen€ 39,99
 • Auteur: Kristof De Witte, Wouter Schelfhout

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets50,00Digitaal Examen
Toets.ap.be
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)50,00Permanente Evaluatie
mondeling en schriftelijk - Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweede examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)60,00Permanente Evaluatie
mondeling en schriftelijk - Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweede examenperiode
Tweede examenperiodeKennistoets40,00Digitaal Examen
Toets.ap.be