Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bedrijfsorganisatie/Economie 3 toegepaste didactiek31972/1839/2021/1/32
Studiegids

Bedrijfsorganisatie/Economie 3 toegepaste didactiek

31972/1839/2021/1/32
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Economie
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
  • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan taalgericht vakonderwijs concreet toepassen
kan tekstueel didactisch materiaal correct opstellen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
kan de basisprincipes van evaluatie beargumenteren, afwegen
kan de basisprincipes van evaluatie concretiseren in een geschikte evaluatiemethode voor een les(senreeks)
kan de kwaliteitscriteria van een goede toetsing weergeven en beargumenteren
kan een goede evaluatie bij een les(senreeks) opstellen
kan evaluatievormen opnoemen en selecteren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan verschillende didactische werkvormen doelgericht inzetten in een lesontwerp
kan werkvormen selecteren in functie van de beginsituatie en doelstellingen

Leerinhoud

De cursus 3 Toegepaste didactiek is het vervolg op de vakdidactiek van het tweede semester. Toen leerden we vooral om een lesvoorbereiding op te maken voor de eerste graad en deze les ook te geven, rekening houdend met de didactische principes en een aantal eenvoudige werkvormen.

Tijdens dit semester stellen we lesvoorbereidingen op voor de tweede en derde graad. We gaan in het bijzonder aandacht besteden aan de lessen boekhouden.

Vervolgens bestuderen we de soorten evaluatie, bekijken we kritisch een aantal toetsen en stellen daarna zelf toetsen op.Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 3 toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
 • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht
Vakdidactiek economieAanbevolen€ 39,99
 • Auteur: Kristof De Witte, Wouter Schelfhout

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets60,00schriftelijk (120')
Semester 1Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)40,00mondeling en schriftelijk (kan niet worden hernomen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00cijfer eerste periode à 3/4
Tweede examenperiodeKennistoets70,00schriftelijk (120')