Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bedrijfsorganisatie/Economie 4 toegepaste didactiek31973/1839/2021/1/66
Studiegids

Bedrijfsorganisatie/Economie 4 toegepaste didactiek

31973/1839/2021/1/66
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Economie
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
  • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen uitwerken voor een concreet leerstofonderdeel
kan de principes en werkwijzen van differentiatie weergeven en beargumenteren
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan eenvoudige differentiatietechnieken uitwerken in het lesontwerp
kan enkele complexe werkvormen inzichtelijk weergeven
kan het gebruik van complexe werkvormen relateren aan de principes van differentiatie

Leerinhoud

De cursus 4 Toegepaste didactiek is het vervolg op de vakdidactiek van de vorige semesters.

In het eerste hoofdstuk gaan we activerende werkvormen toepassen op onderwerpen uit economie en handel.

Vervolgens bekijken we de diversiteit en hoe we kunnen differentiëren. Tijdens semester vijf gaan we hier dieper op in.

Ten slotte nemen we de digitale didactiek en media onder de loep. We gaan toepassingen uit de informatica implementeren in onze lessen economie en handel.


Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 4 toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
 • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht
Vakdidactiek economieAanbevolen€ 39,99
 • Auteur: Kristof De Witte, Wouter Schelfhout

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00schriftelijk (120')
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)40,00mondeling en schriftelijk (kan niet worden hernomen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)30,00cijfer eerste periode à 3/4
Tweede examenperiodeKennistoets70,00schriftelijk (120')

Toetsing (tekst)