Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bedrijfsorganisatie/Economie 3 boekhouden: uitdieping en analyse31975/1839/2021/1/37
Studiegids

Bedrijfsorganisatie/Economie 3 boekhouden: uitdieping en analyse

31975/1839/2021/1/37
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Economie
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
  • Economie
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Bedrijfsorganisatie/Economie 3 boekhouden: uitdieping en analyse
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarverslag horizontaal en verticaal analyseren
kan rekeningen van de vaste en vlottende activa toelichten en boekhoudkundig verwerken
kan rekeningen van het eigen vermogen en schulden toelichten en boekhoudkundig verwerken
kan kengetallen van de balans en de resultaten berekenen en interpreteren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan zelfstandig een jaarverslag opzoeken en analyseren

Leerinhoud

1 Boekhouden: basis en 2 Boekhouden: resultaten gingen aan deze cursus vooraf: we startten van nul, werkten met de voornaamste balansrekeningen en bestudeerden grondig de resultaten en het afsluiten van het boekjaar.

In 3 Boekhouden: uitdieping en analyse berekenen en interpreteren we een aantal kengetallen, analyseren we de boekhouding horizontaal en verticaal en gaan we ten slotte dieper in op een aantal actief- en passiefrekeningen . In plaats van zelf de roman te schrijven gaan we nu lezen en evalueren.Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Bedrijfsorganisatie/Economie 3 Boekhouden: uitdieping en analyseVerplicht€ 5,00
 • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennistoets90,00schriftelijk (150')
Semester 1Vaardigheidstoets hands off10,00opdracht, schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off10,00opdracht, schriftelijk
Tweede examenperiodeKennistoets90,00schriftelijk (150')