Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Bedrijfsorganisatie 3 toegepaste informatica31976/1839/2021/1/71
Studiegids

Bedrijfsorganisatie 3 toegepaste informatica

31976/1839/2021/1/71
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
    Keuzeoptie:
    • Bedrijfsorganisatie
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Bedrijfsorganisatie 3 toegepaste informatica
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Camp Alena
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2020 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Zie toelatingsvoorwaarden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan gegevens afdrukken op etiketten vanuit Word
kan supplementaire functies uitvoeren in Word (o.a. woordentellen, opmerkingen, wijzigingen bijhouden...)
kan een draaitabel en draaigrafiek in Excel realiseren
kan een aantal eenvoudige bewerkingen uitvoeren in een draaitabel of draaigrafiek ( rekenen, groeperen, sorteren...)
kan de te gebruiken functies herkennen en toepassen in Excel a.d.v. een beschreven situatie
kan een gestructureerde programmacode ontwikkelen in VB, voorzien van de nodige commentaar
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan in Word multimedia-elementen invoegen met de bijbehorende instellingen
kan in Word sjablonen opmaken a.d.v. het gebruik van velden in een document
kan een mailmerge uitvoeren in Word a.d.v. een gegevensbestand
kan de begrippen draaitabel en draaigrafiek in Excel omschrijven
kan een uitgebreid formulier ontwikkelen in Acces (met o.a. berekende tekstvakken, wisselknoppen, ...)
kan een uitgebreid rapport ontwikkelen in Acces (o.a. opmaak, datum, paginanummer...)
kan etiketten opmaken en afdrukken in Acces die aan bepaalde criteria voldoen
kan het doel van netwerken omschrijven en schematisch voorstellen
kan een overzicht maken van hardware die nodig is om een netwerk op te zetten
kan het concept van client/server-verwerking omschrijven
kan begrippen omschrijven inzake netwwerkbeveiliging
kan de bouw en kenmerken van een netwerken omschrijven (o.a. bekabeling, hub, switch...)
heeft zicht op de geschiedenis van het internet en de organisaties die het internet vorm geven
verduidelijkt de kenmerken en functies van het wereldwijde web en een aantal toepassingen (o.a. e-mail, chatten...)
kan wijzen op de gevaren van een aantal internettoepassingen
kan de voor- en nadelen van cloud computing verduidelijken
kan de gepaste besturingselementen selecteren a.d.v. een voorbeeld in Visual Basic
kan afleiden welke variabelen, gegevenstypes, operatoren, functies, methoden, ... nodig zijn voor het opbouwen van de programmacode
kan een probleemstelling oplossen in VB, door gebruik te maken van (geneste) basisstructuren en meer complexe structuren
kan bitmap- en vectorafbeeldingen herkennen en het verschil verklaren
kan bepalen welke bewerkingen de basisafbeelding nodig heeft om tot het gewenste eindresultaat te komen en kan eenvoudige bewerkingen toepassen op een bestaande afbeelding
kan m.b.v. passende software een filmpje maken dat voorzien is van o.a. muziek, tekst, animaties en effecten
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan op verschillende manieren een "wat als"-analyse uitvoeren in Excel
heeft zicht op de in te stellen eigenschappen op het niveau van het formulier en besturingselementen in VB
kan fouten opsporen in programmacode teneinde een goed draaiend programma af te leveren
kan zelfstandig nieuwe leerstof verwerven

Leerinhoud

• Microsoft Office Word: gevorderd
Zie studiefiche voor inhoud.

• Microsoft Office Access: gevorderd
Zie studiefiche voor inhoud.

• Microsoft Office Excel: gevorderd
Zie studiefiche voor inhoud.

• Netwerken en internet
Zie studiefiche voor inhoud.

• Beeld- en videobewerking
Zie studiefiche voor inhoud.

Studiematerialen (lijst)

Cursus en lesmateriaal op DigitapVerplicht
  • Auteur: Alena Van Camp
StudiewijzerVerplicht
MS Acces 2016Verplicht€ 25,90
  • Auteur: Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers m.m.v. Freddy Lemmens
MS Excel 2019 - 2016Verplicht€ 25,90
  • Auteur: Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers
MS WORD 2016 2019Verplicht€ 25,90
  • Auteur: Eddy Van den Broeck - Erik Cuypers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets simulatie100,00Digitaal Examen
Toets.ap.be
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets simulatie100,00Digitaal Examen
Toets.ap.be