Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
campus Spoor Noord Noorderplaats
Noorderplaats 2 - 2000 Antwerpen
ot@ap.be
Economie 4 macro economie II31995/1839/2021/1/38
Studiegids

Economie 4 macro economie II

31995/1839/2021/1/38
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  Keuzeoptie:
  • Economie
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Economie
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als Economie 4 macro economie II
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2021 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de internationale handel beschrijven en de gevolgen voor de betalingsbalans en de wisselkoersen verklaren.
kan de mogelijkheden beschrijven van een overheidsbeleid om (duurzame) groei en conjunctuur te beïnvloeden.
kan de rol van het geld beschrijven en argumenteren hoe de overheid prijsstabiliteit en koopkrachtbehoud nastreeft.

Leerinhoud

De cursussen Macro-economie I en II bieden het vervolg op Micro-economie van het eerste semester. Algemene economie is de tak van economische wetenschap, die de economische realiteit, zoals deze de maatschappij beïnvloedt, bestudeert. Omdat het begrip algemene economie zo’n breed begrip is, wordt het opgedeeld in verschillende aspecten, waaronder macro-economie en micro-economie. Micro-economie houdt zich bezig met het gedrag van individuen, bv. één consument of één producent. De wet van vraag en aanbod staat centraal: als het aanbod van een bepaald product stijgt ten opzichte van de vraag, zal de prijs dalen. Macro-economie is de economie die zich bezighoudt met de economie op grote schaal, zoals de huishouding van een land. Hierbij zijn onder andere de werkloosheid, de economische groei en de inflatie van belang.

Volgende thema's worden behandeld: geld en inflatie, internationale economie (o.a. wisselkoersen) en groei & conjunctuur.

In functie van het hoofdstuk geld en inflatie bezoeken we het museum van de Nationale Bank van België.


Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 4 Macro-economie IIVerplicht€ 5,00
 • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
 • Omschrijving: Excursie (2 u) onder voorbehoud.
  Transportkosten zijn voor rekening van de student.
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennistoets60,00mondeling (20' voorbereiden + 20')
Semester 2Kennistoets35,00schriftelijk (90')
Semester 2Vaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)5,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets40,00schriftelijk (90')
Tweede examenperiodeKennistoets60,00mondeling (20' voorbereiden + 20')