Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Communiceren32139/1853/2021/1/83
Studiegids

Communiceren

32139/1853/2021/1/83
Academiejaar 2020-21
Komt voor in:
 • Graduaat systeem- en netwerkbeheer, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Graduaat informatica (uitdovend - Antwerpen) als Communicatie- en organisatietechnieken
 • Graduaat programmeren als Communiceren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Stevens Wouter, Van de Velde Chris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Korte omschrijving

Het olod 'Communiceren' behandelt de sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor een functie in de IT-sector.
Het olod 'Communiceren' bereidt voor op het opstellen van documentatie en het communiceren in teamverband.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De gegradueerde ondersteunt de gebruikers bij het optimaal en veilig gebruik van de besturingssystemen, applicaties en netwerkservices.
De student communiceert mondeling over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De student rapporteert schriftelijk over het geleverde werk, aangepast aan de doelgroep.
De gegradueerde verzamelt informatie, documenteert, communiceert en rapporteert over het geleverde werk, afgestemd op de doelgroep. De gegradueerde gebruikt hiervoor het gepaste anderstalige vakjargon.
De student documenteert zijn/haar werkzaamheden.
De student geeft een professionele presentatie.
De gegradueerde werkt constructief en actief samen in een multidisciplinair team en participeert actief tijdens overlegmomenten.
De student beoordeelt de samenwerking met medestudenten aan de hand van een peerreviewdocument.
De student gebruikt correcte communicatievaardigheden in een vergadering.

Leerinhoud

 • Feedback geven en ontvangen
 • Gesprekstechnieken
 • Teamwerking
 • Vergadertechnieken
 • Notuleren
 • Rapporteren en documenteren
 • Presenteren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)8,00 uren
Vormen van groepsleren (avondtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)52,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)8,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)60,00Permanent uitgesteld. Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
AcademiejaarProjectopdracht20,00Eindresultaat van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Een geslaagd deelcijfer wordt overgedragen van de eerste examenperiode naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off60,00Momentopname na proces
Tweede examenperiodeProjectopdracht20,00Eindresultaat van de projectopdracht (momentopname na proces)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht20,00Proces van de projectopdracht (permanent uitgesteld). Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Bij sommige evaluatie-onderdelen die deel uitmaken van permanente evaluatie kan aanwezigheid tijdens een specifiek contactmoment vereist/verplicht zijn. Afwezigheid op zulk moment resulteert in een 0 voor dat evaluatie onderdeel.

Laattijdig indienen van een opdracht resulteert in een 0 score voor die opdracht tenzij de student o.w.v. medische redenen of een andere overmachtssituatie de toestemming kreeg om de opdracht later in te dienen dan de opgegeven deadline.